ปชป.ตั้ง'เทอดพงษ์'คุมเกมชิงหัวหน้าพรรค

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 15:59 น.
ปชป.ตั้ง'เทอดพงษ์'คุมเกมชิงหัวหน้าพรรค
ปชป. มีมติตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เลือกหัวหน้าพรรคชุดใหม่ 7 คน ทำหน้าที่เคาะคุณสมบัติผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรค พร้อมกำหนดวันเลือกหัวหน้าพรรค เสนอที่ประชุม กก.บห. 23 เม.ย.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ว่า ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ 7 คน ประกอบด้วย นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธาน นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายราเมศ รัตนะเชวง น.ต.สุธรรม ระหงษ์ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ และนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขาฯ

ทั้งนี้ มีหน้าที่กำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ ในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และหากมีกรณีใดที่จำเป็นในการนำไปสู่การยกเว้นข้อบังคับพรรค และการปรับปรุงข้อบังคับพรรค ก็ให้นำความเห็นนั้นมาเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 23 เม.ย. ส่วนจะมีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว แต่ทั้งหมดจะต้องนำมาหารือกันในกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง จะประกอบด้วย 19 กลุ่ม เช่น ส.ส.ใหม่ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ อดีต ส.ส.ที่ยังเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ตัวแทนจังหวัด  อดีตรัฐมนตรี และตัวแทนสาขาพรรค

“ส่วนจะเลือกหัวหน้าพรรคในวันใดนั้น ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งตามกรอบระยะเวลาของข้อบังคับพรรคที่กำหนดไว้ต้องภายในวันที่ 23 พ.ค. ซึ่งครบกำหนด 60 วัน ตามข้อบังคับพรรค” นายจุรินทร์ กล่าว

ด้าน นายธนา ชีรวินิจ รักษาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าว จะไปกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกหัวหน้าพรรคให้เสร็จภายใน 5 วัน แล้วให้นำเสนอ กก.บห. เพื่อดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24เมษายนนี้