พรรคมหาชนเปิดตัวผู้สมัครเพศทางเลือก หวังเข้าสภาผลักดันกฎหมาย

วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:14 น.
พรรคมหาชนเปิดตัวผู้สมัครเพศทางเลือก หวังเข้าสภาผลักดันกฎหมาย
พรรคมหาชนประกาศนโยบายผลักดันกฎหมายรับรองเพศสภาพ-รับรองสถานภาพคู่ชีวิตคนเพศเดียวกัน หวังกวาดคะแนนเสียงจากกลุ่มหลากหลายทางเพศ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62นายอภิรัต ศิรินาวิน หัวหน้าพรรคมหาชน แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.เพศทางเลือก นโยบายเรื่องสิทธิความเท่าเทียมของเพศทางเลือก โดยนายอภิรัต กล่าวว่า วันนี้ไม่เป็นการช้าไปที่จะเปิดนโยบายและผู้สมัคร ส.ส. เพราะพรรคมหาชนเป็นพรรคขนาดเล็ก ไม่มีนโยบายครอบคลุมทุกด้านเหมือนพรรคขนาดใหญ่ จึงไม่ต้องใช้เวลายาวนานมากนักและไม่มีเงินทุนใช้หาเสียงมากนัก การเปิดตัวและการหาเสียงจึงไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับพรรคอื่น หากใช้เวลาเท่ากับพรรคอื่นก็หมายความว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก อีกทั้งนโยบายและแนวทางของพรรคก็เป็นแบบเฉพาะ มีฐานเสียงเป้าหมายแบบเจาะจง หรืออาจเรียกว่า Niche Market

ทั้งนี้นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ของพรรค มี 2 เรื่องที่จะขับเคลื่อนหากได้รับการเลือกตั้ง คือ นโยบายของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จากการสำรวจแล้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นกลุ่มเพศหลากหลาย มีประมาณ 6-7 ล้านเสียง ซึ่งเป็นฐานเสียงกลุ่มเป้าหมายของพรรคมหาชน และนโยบายส่งเสริมและผลักดัน ธุรกิจ SMEs ออนไลน์ เพราะมีผู้ค้าออนไลน์จำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม พรรคคาดหวังว่า ฐานเสียงกลุ่มเพศหลากหลาย ที่มีประมาณ 6- 7 ล้านคน หากลงคะแนนให้พรรคของเรา 10 เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ 5 แสน ถึง 1 ล้านคะแนนก็ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะเท่ากับว่าจะได้ ส.ส.6 -7 ที่นั่ง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยไม่มีเส้นแบ่งเกี่ยวกับเพศ วิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ ผลักดันให้มีการออกกฎหมายรับรองเพศสภาพและกฎหมายรับรองสถานภาพคู่ชีวิตของคนเพศเดียวกัน รับรองการใช้ชีวิตคู่อย่างมีเสถียรภาพระหว่างบุคคลสองคนบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ วิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ

ด้านนายจักรกรินทร์ สิงหนุต ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 กทม.พรรคมหาชน กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)คู่ชีวิต อาจมีเพียงบางส่วนที่กลุ่มเพศหลากหลาย จะได้มีสิทธิเท่าเทียบกับคนอื่น เพราะขณะนี้ถูกกำจัดสิทธิในหลายประเด็น เช่น สิทธิในการยินยอมรักษาพยาบาล อำนาจจัดการศพ การดำเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิต การเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะ การจัดการทรัพย์สิน การรับมรดก และ การประกอบอาชีพ ที่บางครั้งกำหนดคุณสมบัติรับเฉพาะชาย และ หญิง ทั้งที่กลุ่มเพศหลากหลาย ก็ควรจะมีสิทธิในอาชีพนั้นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต