logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ศาลรธน.รับคำร้องยุบไทยรักษาชาติ

14 กุมภาพันธ์ 2562

มติศาลรธน. รับคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ ให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วัน พร้อมนัดพิจารณานัดต่อไป 27กพ. นี้

มติศาลรธน. รับคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ ให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วัน พร้อมนัดพิจารณานัดต่อไป 27กพ. นี้

เมื่อวันที่ 14 กพ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ เรื่องพิจารณาที่ 1/2562

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 มาตรา 92 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (13)​ ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องมิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

วิธีการส่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของสารเป็นผู้ส่งนะที่ทำการพรรคผู้ถูกร้องหากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือ นำส่งและสำเนาคำร้องไว้ณที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง และให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ. ศ. 2561 มาตรา 5 ประกอบมาตรา 54 แล้วซึ่งศาลพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.

อย่างไรก็ดี คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประมาณ 1 ชั่วโมง

ศาลรธน.รับคำร้องยุบไทยรักษาชาติ