บิ๊กป้อม สั่งจัดงานพระราชพิธีฯสมพระเกียรติ-ถวายความปลอดภัยสูงสุด

  • วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14:06 น.

บิ๊กป้อม สั่งจัดงานพระราชพิธีฯสมพระเกียรติ-ถวายความปลอดภัยสูงสุด

พล.อ.ประวิตร สั่งทุกส่วนราชการร่วมกันทำงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สมพระเกียรติและถวายความปลอดภัยสูงสุด

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 / 2562 ให้ทุกส่วนราชการบูรณาการทำงานร่วมกันในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อการถวายความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ

พร้อมทั้งร่วมกันทำหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ครอบคลุมกิจกรรมประกอบพระราชพิธีที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ ขอให้สนับสนุนการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยให้คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาตามปกติได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำแผนงานรองรับและมีการซักซ้อมการทำงานร่วมกัน ทั้งเรื่องงานถวายความปลอดภัย , การรักษาปลอดภัย , การบริหารจัดการจราจร , การคมนาคมและการขนส่ง , การให้บริการด้านการแพทย์ , การรักษาพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์ , การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการโดยให้ จัดตั้ง “กองอำนวยการร่วม” ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับผิดชอบ

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ