ดุสิตโพล หนุนรัฐใช้ ม.44 คุมสถานการณ์ฝุ่นละออง เข้าขั้นวิกฤต

  • วันที่ 02 ก.พ. 2562 เวลา 10:53 น.

ดุสิตโพล หนุนรัฐใช้ ม.44 คุมสถานการณ์ฝุ่นละออง เข้าขั้นวิกฤต

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่มองสถานการณ์ฝุ่นละออง เข้าขั้นวิกฤต อยากให้ รัฐบาลใช้ม.44  คำสั่งควบคุมสถานการณ์ ประกาศหยุดราชการ ห้ามใช้รถ บังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน ฯลฯ

เมื่อวันที่ 2 กพ. สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่นละออง"  โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,353 คน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 1 ก.พ.62  ดังนี้

1."ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่นละออง ณ วันนี้" พบว่า อันดับ 1 เข้าขั้นวิกฤต เกินมาตรฐาน ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยังแก้ไขไม่ได้  38.98% อันดับ 2 คุณภาพชีวิตแย่ อันตรายต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ  37.01%  อันดับ 3 ภาครัฐควรเร่งแก้ปัญหา มีมาตรการเร่งด่วน ทำอย่างจริงจัง 30.02% อันดับ 4 ประชาชนต้องดูแลตัวเอง สวมหน้ากาก ไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง 18.50% อันดับ 5 ควบคุมยาก ทุกคนต้องช่วยกัน แก้ปัญหาระยะยาว 15.71%

2.จากสถานการณ์ฝุ่นละออง ประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด พบว่า อันดับ 1 ได้รับผลกระทบมาก 51.44% เพราะ อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูง กระทบต่อสุขภาพ แสบจมูก หายใจไม่สะดวก เจ็บคอ ตาแดง ใช้ชีวิตลำบาก ฯลฯ อันดับ 2 ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง 45.67% เพราะ จำเป็นต้องผ่านพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองสูง ไม่ได้ทำงานกลางแจ้งนาน ๆ พยายามสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอก ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ได้รับผลกระทบ  2.89%  เพราะ มีการเตรียมพร้อมเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น ไม่มีโรคประจำตัว ออกกำลังกายเป็นประจำ สุขภาพแข็งแรง ฯลฯ

3.สิ่งที่ประชาชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งด่วนในขณะนี้ คือ อันดับ 1 รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ 54.14% อันดับ 2 จำกัดปริมาณรถบนท้องถนน ตรวจจับควันดำ ระงับการก่อสร้าง เผาในที่โล่ง 25.00% อันดับ 3 แจกหน้ากากอนามัยให้ทุกครัวเรือน ควบคุมไม่ให้ขายเกินราคา 18.23% อันดับ 4 กำจัดฝุ่น ทำฝนหลวง  ทำให้ฝนตก  16.56% อันดับ 5 ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ในการป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละออง 15.53%

4.ประชาชนอยากให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการอย่างไร พบว่า อันดับ 1 รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ควรดำเนินการ คือ ใช้ ม.44 ออกคำสั่งควบคุมสถานการณ์ ประกาศหยุดราชการ ห้ามใช้รถ บังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน ฯลฯ  47.04% อันดับ 2 กระทรวงสาธารณสุข ควรดำเนินการ คือ แจกหน้ากาก ดูแลสุขภาพของประชาชน แนะนำวิธีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯลฯ  27.85% อันดับ 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ/กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)  ควรดำเนินการ คือ  ตรวจสอบและรายงานปริมาณฝุ่นละออง ให้ข้อมูลที่เป็นจริง หาแนวทางในการลดปัญหาฝุ่นละออง ฯลฯ 22.63% อื่นๆ ได้แก่ กทม./สถานศึกษา/ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ทุกคนทุกฝ่าย ควรดำเนินการ คือ สั่งปิดโรงเรียน สถานศึกษา ช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าร้าย ปล่อยข่าวเท็จ ฯลฯ  14.59%

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ