"สุวัจน์" เปิดตัว14ว่าที่ผู้สมัครสส.โคราช-ชู9นโยบาย No problem

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 17:36 น.
"สุวัจน์" เปิดตัว14ว่าที่ผู้สมัครสส.โคราช-ชู9นโยบาย No problem
“สุวัจน์” ประกาศขอยึดโคราชเป็นเรือนตาย ชูนโยบาย 9ด้าน ยึดวิธีคิด พล.อ.ชาติชาย “No problem” พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร 14 เขตสู้ศึกเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  26 ม.ค. ที่ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมทางการเมืองเป็นครั้งแรกหรือคิ๊กออฟการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา 14 เขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วยพลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรคฯ , นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคฯและผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคฯ , นายดล เหตะกูล เลขาธิการพรรคฯ , พ.อ.วินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาพรรคฯ และ“ น้องวิว” นางเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรค ร่วมกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ทั้ง 14 เขตเลือกตั้งของจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย  เขต 1. นายธงชัย  ลืออดุลย์ อดีต ผวจ.นครราชสีมา,เขต 2. นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ อดีต ส.ส.ชพน.,เขต 3. นายประเสริฐ  บุญชัยสุข อดีต รมว.อุตวาหกรรม,เขต 4. ดร.สิทธิชัย  พุทธกลาง ,เขต 5.นายยงยุทธ  คำประพันธ์,เขต 6.นายประสิทธิ์  ทองนาเมือง,เขต 7.นายนิรันดร  ชัยศรี,เขต 8.นายเกริกฤทธิ์  โชติธาพิพัฒน์,เขต  9.นางองอาจ พฤกษ์พนาเวศ สจ.เขตอ.เมืองนครราชสีมา,เขต 10.นายชยพัทธ์ ธรรมสถิตไพศาล,เขต11.นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ,เขต 12.นางพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อดีต ผวจ.นครพนม,เขต 13. ดร.สำเร็จ  วงศ์ศักดา อดีต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และ เขต 14.นายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา โดยมีสมาชิกพรรคฯ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนหลายอำเภอของจ.นครราชสีมาร่วมฟังกว่า 2,000 คน

นายสุวัจน์ แถลงนโยบาย ว่า พรรคชาติพัฒนาขอนำเสนอนโยบายในการพัฒนาเมืองโคราช คือ โคราช  “No problem” โคราชต้องไม่มีปัญหา ตามสโลแกน “ โคราชชาติพัฒนา No problem”  ถือว่ามีพิมพ์เขียว มีต้นฉบับมาจากวิธีคิดของ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีที่คิดไว้ให้กับเมืองโคราชตั้งแต่ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรี ปี 2531-2534 และตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาคนที่ 1 พลเอกชาติชาย ทำอะไรไว้พวกเราเหมือนลูกเหมือนหลานทำตามคัมภีร์ที่พ่อสอน ทำตามเสาเข็มที่ท่านตอกเอาไว้  เรื่องที่ 2. โคราชเมืองเกษตรก้าวไกล ชูนโยบายว่าโคราชเป็นประตูสู่อีสาน อีสานเป็นประตูสู่อินโดจีน โคราชเป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นเมืองธุรกิจ เมืองการลงทุน เมืองการท่องเที่ยว เราก็จะวางนโยบายสืบสานเจนารมย์ของท่าน ฉะนั้นการจัดทำนโยบาย  “No problem พรรคชาติพัฒนาไม่เหมือนพรรคอื่น ไม่เหมือนตรงที่ว่า เราจะมีนโยบาย 3 ระดับตามเมืองที่สำคัญ และโคราชเป็นประตูของอีสานเราก็มีนโยบายของโคราช กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง เราก็จะมีนโยบายกรุงเทพฯ ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่เราก็มีนโยบายประเทศไทย ฉะนั้นพรรคชาติพัฒนาก็จะแถลงนโยบาย 3 ครั้ง คือ นโยบายโคราช นโยบายกรุงเทพฯ และนโยบายประเทศไทย 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า วันนี้เป็นครั้งแรกที่พรรคชาติพัฒนาได้เปิดตัวนโยบายโคราช ที่ จ.นครราชสีมา เพราะ จ.นครราชสีมานั้นเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญและเป็นเมืองที่สำคัญของภาคอีสาน โคราช  No problem เราได้แบ่งนโยบายไว้ทั้งหมด 9 เรื่อง ประกอบด้วย 1.โคราชเมืองเกษตรก้าวไกล คือ พืชเกษตร 5 ตัว ข้าว , อ้อย ,ยางพารา , มันสำปะหลัง และ ปาล์ม เรื่องต้นทุนน้ำ ชลประทาน มีแหล่งน้ำลุ่มน้ำ 9 ลุ่มน้ำ 5 เขื่อนใหญ่ , 2.โคราชเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน , 3.โคราชเมืองคมนาคมทั่วถึง , 4.โคราชเมืองท่องเที่ยวทุกถิ่น , 5.โคราชเมืองกีฬาสามัคคี , 6.โคราชเมืองจราจรคล่องตัว , 7.โคราชเมืองน้ำไม่ท่วม , 8.โคราชเมืองอัจฉริยะทันสมัย และ 9.โคราชเมืองครัว  โดยเฉพาะการชูผลงานของพรรคชาติพัฒนาตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นยุคทองทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นผู้ที่วางพื้นฐานในการพัฒนา จ.นครราชสีมามาจนกระทั่งวันนี้คงจำกันได้ เช่น สร้างถนน 4 เลน กรุงเทพ-โคราช  , นิคมอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมให้ประชาชนมีงานทำ มีการลงทุน การซื้อขายผลผลิตการเกษตรจำนวนมากเข้าโรงงานอุตสาหกรรม , ที่ดินมีราคาดี  , มีการขยายถนนมิตรภาพถนน 4 เลน เป็น 8 เลน 10 เลน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ทางพิเศษระหว่างเมืองถนนมอเตอร์เวย์ และโครงการสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง , สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเจ้าภาพซีเกมส์ กระแสกีฬาฟรีเว่อร์ เป็นต้น และประโยคแรกที่พลเอกชาติชายฯบอกกับชาวโคราชและชาวภาคอีสานทุกคนว่า ผมจะแปรสนามรบเป็นสนามการค้า  พรรคชาติพัฒนาจึงขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าจะเอายุคทองสมัย"น้าชาติ"กลับมาสู่เมืองโคราชให้ได้

จากนั้น นายสุวัจน์ ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคชาติพัฒนาได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตัวบุคคลพร้อมกับแถลงนโยบายในการพัฒนาเมืองโคราชครอบคลุมทั้ง 9 นโยบาย ตั้งแต่เรื่องของอุตสาหกรรม คมนาคม เรื่องของเกษตรท่องเที่ยวกีฬา smart city เมืองโคราชเป็นเมือง น้ำไม่ท่วมปัญหาต่างๆเรียบร้อยคือพรรคชาติพัฒนาจะเข้ามาแก้ไขปัญหา No problemพื้นฐานของนโยบายมาจากพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้วางเอาไว้มาเชื่อมต่อ มาต่อยอดตั้งแต่นโยบายแปรสนามรบ เป็นสนามการค้าเปิดประตูโคราชสู่อินโดจีน เปิดประตูโคราชสู่ EEC โคราชเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนและพัฒนาโคราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็เดินแนวนั้นมาโดยตลอด  ฉะนั้น ณ วันนี้พรรคชาติพัฒนาพร้อมแล้วที่สำคัญที่สุดโคราชเป็นฐานที่มั่นของพรรคชาติพัฒนาเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของชาติพัฒนาชาติกันหนักก็จะต้องเต็มที่จะรักษาฐานที่มั่นสุดท้ายของเราให้ได้

นายสุวัจน์ฯกล่าวต่อว่าในวันที่ 31 ม.ค. นี้พรรคชาติพัฒนาจะเปิดตัวนโยบายประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าและนโยบายพัฒนาประเทศในด้านเทคโนโลยีต่างๆการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงนโยบายเพื่อคนกรุงเทพ ฉะนั้นชาติพัฒนาก็จะมีความพร้อมในทุกระดับ  โดยเมื่อหลังเลือกตั้งแล้วพรรคเรามีผู้แทนราษฎรในสภาก็ทำได้2 อย่าง  คือถ้าเราอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ง่ายเป็นเรื่องของเราอยู่ฝ่ายบริหาร  ก็คงจะมีการปรึกษาหารือนโยบายของพรรคแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่รัฐบาลเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการเสนออยู่ในสภาเราก็หยิบยกปัญหาต่างๆหยิบยกนโยบายต่างๆมาพูดได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านขอให้เรามีผู้แทนในสภาเท่านั้นนโยบายต่างๆที่เราคิดก็สามารถหยิบขึ้นไปเสนอยังรัฐบาลหรือเสนอไปในสภาผู้แทนเพื่อจะได้เกิดความร่วมมือกันในการผลักดันนโยบายต่างๆ

เมื่อถามถึงข่าวการใช้เงินมหาศาลในการหาเสียงเลือกตั้งนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง นายสุวัจน์ กล่าวว่าคือตนก็ไม่ทราบไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงดำเนินการอย่างนั้นหรือเปล่าถามว่าอยากเห็นไหมไม่อยากเห็น เพราะว่าเราอยากให้การเมืองไทยบริสุทธิ์พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆ เลือกหรือความถูกต้องเลือกด้วยดุลพินิจของพี่น้องประชาชนว่าคนนี้มีคุณภาพ พรรคนี้มีนโยบายดี ว่าที่นายกฯดี ก็จะทำให้การเมืองเรียบร้อยรับการยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นของการหาเสียงหรือกระบวนการการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์บางทีมันก็ทำให้ผลการเลือกตั้งไม่ถูกใจไม่เป็นที่ยอมรับการเมืองก็จะเสื่อมเสีย ดังนั้นตนก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราของนักการเมืองของพรรคการเมืองที่จะช่วยกันรักษา กฎกติการักษาความถูกต้องเพื่อให้เกิดการยอมรับและก็เป็นผลดีกับประเทศ

เมื่อถามว่า พรรคชาติพัฒนา จะเสนอตัวนายสุวัจน์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายสุวัจน์ กล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันเลย ขณะนี้ยังสาละวนอยู่กับเรื่องผู้สมัครนโยบายทางคณะกรรมการพรรคหัวหน้าพรรคก็คงจะเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันภายในพรรคเลย

เมื่อถามมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่า 14 เขตเลือกตั้งจ.นครราชสีมาจะชนะยกจังหวัด นายสุวัจน์ กล่าวว่าแล้วแต่พี่น้องประชาชนพรรค เราพร้อมทั้งนโยบายพร้อมทั้งผู้สมัคร แต่ก็บอกแล้วว่าการเมืองที่โคราชสำหรับชาติพัฒนาเราเกิดที่โคราชถือว่าเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญเรายึดโคราชเป็นเรือนตาย ฉะนั้นเราจะต้องสู้ให้เต็มที่ แต่ว่าแพ้ชนะก็แบบนักกีฬาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชน

 

บทความแนะนำ