"พรเพชร"เล็งโค้งสุดท้ายสนช. ผ่านกฎหมาย 100 ฉบับ

วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 14:49 น.
"พรเพชร"เล็งโค้งสุดท้ายสนช. ผ่านกฎหมาย 100 ฉบับ
พรเพชร เล็งโค้งสุดท้ายสนช. ผ่านกฎหมาย 100 ฉบับ เผย หนึ่งสัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง จะหยุดพิจารณา ชี้ ปมเลือกตั้ง 150 วัน ยังไม่จบ แนะ กกต.ชงศาลรธน.ชี้ชัด 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงแนวทางการพิจารณากฎหมายของสนช. หลังมีประกาศเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ว่า ระหว่างเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค.นี้ มีร่างกฎหมายส่งมาค้างการพิจารณาในวาระ 2-3 ประมาณ 100 ฉบับ จึงให้ กมธ.เร่งรัดการพิจารณาอย่างรอบคอบให้แล้วเสร็จ โดยไม่มีข้อผิดพลาด คาดว่า ที่ประชุมสนช.จะพิจารณาแล้วเสร็จเกือบ 100 ฉบับ น่าจะตกพิจารณาสัปดาห์ละ 10-15 ฉบับ แม้รัฐธรรมนูญจะกำหนดให้สนช.อยู่ทำหน้าที่จนถึงวันเปิดประชุมสภาครั้งแรก แต่ด้วยมารยาทและความเหมาะสม สนช.ก็จะหยุดพิจารณากฎหมาย ก่อนเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. หนึ่งสัปดาห์ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน อาทิ มีพันธสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องพิจารณา มีเหตุร้ายแรงที่รัฐบาลจำเป็นต้องตราพ.ร.ก. เป็นต้น ระหว่างนี้ก็ กมธ.สนช.ก็จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนศึกษารายงาน เพื่อส่งต่อให้สมาชิกสภาชุดใหม่ดำเนินการต่อไป

นายพรเพชร กล่าวถึง ข้อถกเถียงถึงการจัดเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้ง ภายใน 150 วัน ที่จะครบในวันที่ 9 พ.ค.นี้ ว่า ในฐานะสนช.ที่พิจารณารัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มีข้อห่วงกังวลว่า เมื่อกกต.ประกาศ ให้เลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. แต่ยังมีนักกฎหมายบางฝ่าย ตีความว่า ต้องรับรองผลภายใน 150 วัน โดยหยิบยกมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล ที่ระบุว่า จัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จนั้น ทำให้สังคมเกิดความสับสน และจะกลายเป็นกับดัก เพราะ ตน กมธ.ของสนช. และกรธ. เห็นว่า นี่คือคนละเรื่องกัน เนื่องจากมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญ ระบุชัดว่า กกต.ต้องรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

"หากลองคิดกลับ เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาภายในกรอบ 150 วันแล้ว มีพรรคการเมืองไปร้องเรียนต่อกกต.ว่า มีการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม แต่กกต.บอกว่า เวลาหมดแล้ว ฝ่ายที่เดือนร้อนจะได้รับการเยียวยาอย่างไร ดังนั้น ปัญหานี้ กกต.จึงควรสร้างความชัดเจน หากไม่รู้ไม่แน่ใจ ก็ต้องส่งคำร้องถามไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง เพราะผมมองว่าการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเร็ว โดยเกรงเรื่องกรอบเวลา 150 วัน ไม่ใช่เหตุผลและอำนาจไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นกัน" ประธานสนช.กล่าว  

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต