“พปชร.”เปิด“นโยบาย 7-7-7” ต่อยอดรัฐบาล"ประยุทธ์"

วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 14:28 น.
“พปชร.”เปิด“นโยบาย 7-7-7” ต่อยอดรัฐบาล"ประยุทธ์"
อุตตม นำทีม “พปชร.” เปิด “นโยบาย 7-7-7” ต่อยอดรัฐบาล"ประยุทธ์"  นัดเคาะชื่อนายกฯ 28 ม.ค.

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นำทีมแถลงนโยบายพรรค โดยมีกรรมการบริหารพรรค แกนนำพรรคภาคต่างๆ อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นายอนุชา นาคาศัย ประธานยุทธศาสตร์ภาคกลาง นายเอกราช ช่างเหลา แกนนำอีสาน รวมทั้งว่าที่ผู้สมัครส.ส.ร่วมฟังการแถลงข่าวด้วย

โดยนายอุตตม กล่าวว่า เราอาสาพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง ไม่แบ่งสีแบ่งฝ่าย จะเป็นประชาธิปไตยเป็นของทุกฝ่าย ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นของคนไทยอย่างแท้จริง สังคมสงบสุขอย่างแท้จริง พปชร.มีความพร้อมเต็มที่ บุคลากรที่เป็นตัวจริงเสียงจริง มาจากหลายฝ่ายหลายภาคส่วน คนเดิมที่เพียบด้วยประสบการณ์ และคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เต็มไปด้วยความคิดและเพียบนโยบาย โดยพรรค พปชร. เปิด 7-7-7 นโยบายซึ่งตั้งอยู่บน 3 พันธกิจหลัก คือ 7 สวัสดิการประชารัฐ 7สังคมประชารัฐ และ 7 เศรษฐกิจประชารัฐ

ด้าน นายสุวิทย์ ร่วมแถลง 7 นโยบายที่สัมพันธ์กับ 3 พันธกิจ ประชารัฐฯ ซึ่ง 7 นโยบายที่ตอบโจทย์สวัสดิการประชารัฐ ประกอบด้วย 1.บัตรประชารัฐ ต่อยอดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างหลักประกันทางสังคม ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย 2.สวัสดิการรายกลุ่ม แบ่งตามความต้องการ หรือความจำเป็นพื้นฐานที่ต่างกัน เช่น กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มอาชีพรับจ้าง 3.สวัสดิการคนเมือง เพราะผู้มีรายได้น้อยต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเล่าเรียนบุตร 4.หมดหนี้มีเงินออม จะช่วยทุเลาภาระหนี้ให้กับ 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ข้าราชการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ครู และนักศึกษา 5.โครงการบ้านล้านหลัง 6.บ้านสุขใจวัยเกษียณ และ 7.สิทธิที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า 7 นโยบายที่ตอบโจทย์สังคมประชารัฐ คือ 1.การศึกษา 4.0 พัฒนาคนเตรียมพร้อมให้ทุกคนมีโอกาส อนาคต ตั้งแต่เด็กจนถึงคนทำงาน 2.กระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค ต่อยอดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งรัฐบาลดำเนินการมาแล้วบางส่วน 3.สร้างเมืองน่าอยู่ใกล้บ้าน มีงานทำ ด้วยแนวคิด 15 เมืองหลัก 15 เมืองรอง ที่จะทำให้เกิดการลงทุนครั้งใหญ่ ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงสร้างพื้นฐาน 4.ชุมชนประชารัฐร่วมพัฒนาบ้านเกิด ชุมชนเข้มแข็งมีกองทุนพัฒนาชุมชนประชารัฐ 5.เมืองอัจฉริยะสีเขียว เพื่อความสุขของทุกคน 6.สังคมประชารัฐสีขาว ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา และ 7.Bangkok  5.0 ผุด 9 ย่านนวัตกรรมสร้างเครือข่ายคมนาคมที่สมบูรณ์ ผ่านเทคโนโลยี 5G

นายสุวิทย์ กล่าวด้วยว่า 7 นโยบายตอบโจทย์เศรษฐกิจประชารัฐ ได้แก่ 1.ยกระดับความสามารถผู้ผลิต 5 ล้าน สมาร์ท เอสเอ็มอี , 1 ล้าน สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ , 1 ล้าน สตาร์ทอัพ  , 1 ล้านเมกเกอร์ และ 1 ล้านค้าปลีกชุมชน 2.ก้าวสู่เกษตรประชารัฐ 4.0 ด้วยนโยบาย 3 เพิ่ม 3 ลด คือ เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก และลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน  3.กระจายรายได้ กระจายโอกาส ด้วยการท่องเที่ยวชุมชน 4.ชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจแบ่งปัน 5.สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว 6.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต และ 7.ลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ย้ำว่า ทั้ง 3 พันธกิจ 7 - 7- 7 นโยบาย จะตอบโจทย์สร้างความสามารถและโอกาสเท่าเทียมให้กับคนไทยทุกคน อย่างไรก็ตาม ตนได้ออกแถลงการณ์ต่อกรรมการบริหารพรรค เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร จะเสนอให้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยใจความสำคัญ คือ ขอให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคการเมือง เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต