เคาะแล้ว! กกต.แถลงจัดเลือกตั้งส.ส. "24 มี.ค.62"

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 16:47 น.
เคาะแล้ว! กกต.แถลงจัดเลือกตั้งส.ส. "24 มี.ค.62"
นับถอยหลังสู่เลือกตั้ง! กกต.มีมติจัดการเลือกตั้งส.ส.ในวันที่ 24 มี.ค.62 เปิดรับผู้สมัครวันที่ 4-8 ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 15 ก.พ.

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.62 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดให้วันที่ 24 มี.ค.62 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป

วันที่ 28 ม.ค. -19 ก.พ. เป็นการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขต

วันรับสมัครสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กำหนดเป็นวันที่ 4-8 ก.พ. และเป็นช่วงเวลาที่พรรคการเมืองจะส่งรายชื่อสส.บัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 15 ก.พ.

สำหรับสถานที่ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อและการแจ้งชื่อบุคคลที่เสนอให้เป็นนายกฯ กกต.กำหนดให้พรรคทุกพรรคยื่นได้ที่สำนักงาน กกต. ส่วนสถานที่รับสมัครแบบเบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเขตการเลือกตั้งในแต่ละเขตการเลือกตั้ง จะประกาศให้ทราบภายใน 3 วัน นับแต่กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 24 ม.ค.

ส่วนวันที่ 4-16 มี.ค. จะเป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และวันที่ 17 มี.ค. จะเป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ สถานที่กลางในเขตเลือกตั้ง ทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

บทความแนะนำ