กกต.ชวนประชาชนส่งเงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมือง

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 17:23 น.
กกต.ชวนประชาชนส่งเงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมือง
กกต.ชวนประชาชนร่วมส่งเงินอุดหนุนพรรคการเมืองผ่านภาษีเงินได้ประจำปีถึง31มี.ค.นี้

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศเชิญประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา มีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง เดินหน้าสู่การเป็นสถาบันทางการเมือง ที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

โดยผู้เสียภาษีที่สนใจอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ต้องแสดงเจตนาว่าจะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ให้ชัดเจน และเลือกอุดหนุนได้เพียง 1 พรรคการเมืองเท่านั้น โดยให้ระบุรหัสรายชื่อพรรคการเมือง พร้อมระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน วงเงินไม่เกิน 500 บาท

จากนั้นกรมสรรพากรจะจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุน ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนเงินภาษีใช้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป

สำหรับรหัสรายชื่อพรรคการเมืองนั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์สำนักงาน กกต. ซึ่งปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวม 100 พรรค อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ รหัส 001 พรรคเพื่อไทย รหัส 034 พรรคชาติพัฒนา รหัส 045 พรรคชาติไทยพัฒนา รหัส 055 พรรคภูมิใจไทย รหัส 063

พรรคไทยรักษาชาติ รหัส 077 พรรคเสรีรวมไทย รหัส 145 พรรคเพื่อชาติ รหัส 149 พรรคประชาชนปฏิรูป รหัส 176 พรรคอนาคตใหม่ รหัส 177 พรรครวมพลังประชาชาติไทย รหัส 181 พรรคประชาชาติ รหัส 187 พรรคพลังประชารัฐ รหัส 192 เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้

บทความแนะนำ