รัฐบาลโชว์ผลงานปีที่ 4 รวมเล่มเนื้อหา 6 ด้าน

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 12:35 น.
รัฐบาลโชว์ผลงานปีที่ 4 รวมเล่มเนื้อหา 6 ด้าน
รัฐบาล จัดทำผลงานรวมเล่มปีที่ 4 เนื้อหาครอบคลุม 6 ด้าน 421 หน้า เตรียมทำฉบับย่อแจกประชาชน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. มีรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมมีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4 จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 421 หน้า ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานรัฐบาลระหว่าง 12 ก.ย.60 – 12 ก.ย.61 ก่อนเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามกฎหมาย จากนั้นจะจัดทำเป็นฉบับย่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลงาน 6 ด้าน ทั้งเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าข้าวและชาวนา การระบายข้าวในสต็อกของรัฐตั้งแต่พ.ค.2557 – ก.ย.2561 รวมไปถึงการวางรากฐานในประเทศในระยะยาว

ภาพ อสมท.

บทความแนะนำ