โพลเผยคนไทยกังวลการเมืองกลัวไม่มีเลือกตั้ง

วันที่ 20 ม.ค. 2562 เวลา 11:19 น.
โพลเผยคนไทยกังวลการเมืองกลัวไม่มีเลือกตั้ง
ดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ 10 เรื่องคนไทยกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย พบ อันดับ 1 กลัวไม่มีการเลือกตั้ง รองลงมา คือความขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายโจมตี

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 62 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่องความกังวลใจของ “คนไทย” ต่อการเมืองไทย ณ วันนี้ ซึ่ง “การเมืองไทย” ดูจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง ประชาชนมีความสุขหรือ ความทุกข์ หากการเมืองยังไม่นิ่งขาดความชัดเจนย่อมก่อให้เกิดปัญหาทับถม และสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างแน่นอน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการเมืองไทย ซึ่งจากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,071 คน ระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค. 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

“10 เรื่อง” ที่คนไทยกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้

1.วันเลือกตั้งไม่ชัดเจน กลัวไม่มีการเลือกตั้ง 48.46%2.ความขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายโจมตี ทำให้เกิดความวุ่นวาย 40.90%3.เศรษฐกิจตกต่ำ นักลงทุนไม่เชื่อมั่น 36.69%4.ทุจริต คอรัปชั่น ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง หาเสียงสกปรก 30.63%5.การบริหารงานและเสถียรภาพของรัฐบาล 24.18%6.การแก่งแย่งอำนาจ กอบโกยผลประโยชน์ 22.50%7.ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือ 21.29%8.ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 17.55%9.การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง 16.34%10.การปล่อยข่าว สร้างกระแส ข่าวเท็จ ข่าวโคมลอย 15.59%

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต