ป.ป.ช.หารือ"วิษณุ"แก้ข้อกม.ยื่นทรัพย์สินให้จบก่อน2ธค.

  • วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 15:59 น.

ป.ป.ช.หารือ"วิษณุ"แก้ข้อกม.ยื่นทรัพย์สินให้จบก่อน2ธค.

รองเลขาฯป.ป.ช. เผยหลังหารือวิษณุ เร่งหาข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหากก.สภามหาวิทยาลัยแจงบัญชีทรัพย์สินก่อน 2 ธ.ค. แต่หากไม่ทัน อาจขยายเวลาบังคับใช้ออกไป

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวภายหลังเข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เพื่อหารือกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่พอใจประกาศป.ป.ช.ที่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช. รวมทั้งมีข้อกังวลประกาศดังกล่าวที่ส่งผลไปถึงนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

นายนิวัติไชย กล่าวว่า ได้ฟังข้อเสนอของนายวิษณุซึ่งมีหลายแนวทาง แต่แนวทางที่น่าจะเป็นไปได้คือการขยายเวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกไป แต่จะเป็นเวลา 6 เดือนตามที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสนอหรือไม่  เรื่องนี้คณะกรรมการป.ป.ช.จะนำไปหารือเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง และคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 2 ธ.ค.นี้อย่างแน่นอน

“ป.ป.ช. เปิดรับฟังทุกความเห็นอละข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาโดยตลอด ระหว่างนี้ขอให้รอ อย่ารีบด่วนสรุป จะหาทางออกเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย” นายนิวัติไชย กล่าว

เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาหรือไม่ นายนิวัติไชย กล่าวว่า ไม่ทราบ อยู่ที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะพิจารณา

เมื่อถามว่า การที่นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้มาก เป็นไปได้หรือไม่ที่ว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใส และมีการทุจริตจำนวนมาก รองเลขา ปปช.  กล่าวว่า มันอยู่ที่ข้อกฎหมายตามนิยามของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าเป็นใครบ้าง คณะกรรมการ ป.ป.ช.เพียงแต่ออกประกาศให้ทราบเท่านั้นว่ามีหน่วยงานไหนบ้าง แต่วันนี้มีประเด็นคือ ตำแหน่งนั้นๆ ใช่ตำแหน่งที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่ จึงต้องมาหารือกัน

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ