"องอาจ"แนะกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งรอบคอบ ระวังข้อครหาเอื้อประโยชน์ดูดสส.

วันที่ 07 ต.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
"องอาจ"แนะกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งรอบคอบ ระวังข้อครหาเอื้อประโยชน์ดูดสส.
รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ แนะ4ข้อคิดให้กกต.พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง เตือนระวังข้อครหาเอื้อประโยชน์ให้บางพรรคดูดส.ส.

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งว่า ขณะนี้ กกต. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และ จำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ จึงขอฝากข้อควรพิจารณาให้ กกต. นำไปประกอบการทำงานดังนี้

1. ให้เป็นไปตามหลักจำนวนราษฎร และ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างเหมาะสม

2. ไม่เอื้อประโยชน์ให้นักการเมือง พรรคการเมืองใด เป็นการเฉพาะ

3. ไม่ทำให้นักการเมือง พรรคการเมืองใด เสียประโยชน์ เป็นการเฉพาะ

4. คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม

นายองอาจ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดี ที่ทาง กกต. เปิดโอกาสให้พรรคการเมือง และ ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อให้เขตเลือกตั้ง 350 เขต ทั่วประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่มีการได้เปรียบ เสียเปรียบ กันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ พรรคการเมืองต่างๆ ที่จะลงชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไป ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้

"ที่ผ่านมาในอดีต กกต. จะเป็นผู้กำหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งหลายเขตเลือกตั้งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองบางคน พรรคการเมืองบางพรรค มาครั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้พรรคการเมือง และประชาชนแสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ ก็ทำให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบคอบ น่าจะช่วยทำให้โปร่งใส เป็นธรรม และลดคำครหานินทาลงได้ เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง"นายองอาจกล่าว

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงที่ผ่านมีข่าวสารปรากฎโดยทั่วไปจำนวนมากว่าการดูด ส.ส. นอกจากมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนเรื่องอามิสสินจ้าง ตำแหน่ง หน้าที่ แล้วยังมีเรื่องการช่วยแบ่งเขตเลือกตั้งให้เกิดประโยชน์ กับ นักการเมืองที่ถูกดูดไปด้วย กกต. จึงควรแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ให้ถูกครหานินทาว่ามีการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดูด ส.ส. ของพรรคการเมืองบางพรรค เพราะถ้าเริ่มต้นแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วมีปัญหา เรื่องความไม่โปร่งใสก็จะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งตามมา จึงขอฝาก กกต.ให้แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างถูกต้องชอบธรรมด้วย