ร่นเลือกสว.เร็วขึ้นสมัคร15-24ต.ค.นี้

วันที่ 06 ต.ค. 2561 เวลา 07:30 น.
ร่นเลือกสว.เร็วขึ้นสมัคร15-24ต.ค.นี้
กกต.เลื่อนเลือก สว.เร็วขึ้น หวั่นติดหยุดยาวปีใหม่ คาดส่งชื่อให้ คสช.ภายใน 4 ม.ค. 2562

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการเลือก สว. ว่า หลังจากมีการประกาศเรื่องการเปิดให้มีการลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อ ผู้สมัครได้ และวันที่ 15-24 ต.ค. จะเปิดให้มีการรับสมัครองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร จากนั้นในวันที่ 4 พ.ย. จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนองค์กร และหวังว่าในช่วงเดือน พ.ย. รัฐบาลจะดำเนินการให้มีการออก พ.ร.ฎ.ประกาศให้มีการเลือก สว.

ทั้งนี้ กกต.ได้ตั้งตุ๊กตาเอาไว้ว่าน่าจะเป็นวันที่ 16 พ.ย. และวันที่ 20-30 พ.ย. จะมีการเปิดรับสมัคร สว. จากนั้นจึงจะเริ่มคัดเลือก สว.ในระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธ.ค. ระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธ.ค. และระดับประเทศในวันที่ 27 ธ.ค. โดยคาดว่าภายในวันที่ 4 ม.ค. 2562 กกต. จะสามารถส่งชื่อ สว.ให้กับ คสช.เพื่อให้ไปคัดเลือกต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากเดิมที่ กกต.วางกรอบว่าจะเลือกผู้สมัคร สว.ระดับอำเภอในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. แต่มีข้อสังเกตจากกระทรวงมหาดไทยว่าใกล้ช่วงวันหยุด ปีใหม่ อาจจะทำให้ประชาชนไม่สะดวก จึงมีการร่นวันลงมาให้เร็วขึ้น แต่เป็นการดำเนินการในกรอบเวลาที่อยู่ในระเบียบว่าด้วยการเลือก สว. ทั้งนี้ปกติการร่นวันลงมาหากไม่พร้อมก็จะยุ่ง

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การเลื่อนการเลือก สว.ให้เร็วขึ้น ภายหลังจาก กกต.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือ ซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการ จังหวัด นายอำเภอ ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญในการช่วยจัดการเลือก สว.ที่ผ่านมา ซึ่ง กกต.ได้ปรับการเลือก สว.ให้เร็วขึ้นประมาณ 1 สัปดาห์

สำหรับการเลือก สว.ที่จะเกิดขึ้นนี้ เป็นการเลือก สว.ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี 2560 แต่มีรูปแบบการเลือกตามบทเฉพาะกาลที่บังคับไว้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งการเลือกตามบทเฉพาะกาลนั้นจะมีวิธีการเลือกที่ต่างจากบทถาวร โดยสาระสำคัญคือ มีกลุ่มให้ลงสมัครเพียง 10 กลุ่ม แบ่งการสมัครออกเป็น 2 สาย คือผู้สมัคร ที่มีองค์กรรับรอง และผู้สมัครที่ลง สมัครโดยอิสระ โดยสุดท้ายจำนวนที่จะ ได้รับเลือกในแต่ละสายจะมีจำนวนเท่ากัน และให้เลือกกันเองภายในกลุ่มจำนวน 200 คน และให้ คสช.เลือกเหลือ 50 คน เพื่อไปรวมกับ สว.โดยตำแหน่ง 6 คน และ สว.จากการสรรหาอีก  194 คน รวมเป็น 250 คน