"ภูมิใจไทย"เสนอพักหนี้กยศ.5ปีประหยัดงบ20,000ล.

วันที่ 27 ก.ค. 2561 เวลา 18:55 น.
"ภูมิใจไทย"เสนอพักหนี้กยศ.5ปีประหยัดงบ20,000ล.
"ศุภชัย ใจสมุทร"เสนอแนวทางแก้หนี้กยศ.ให้พักชำระหนี้5ปีต่อลมหายใจคนจบใหม่ช่วยประหยัดงบฟ้องลูกหนี้จำนวน 2.5 ล้านรายกว่า 20,000 ล้านบาท          เมื่อวันที่ 27 ก.ค.นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีการบริหารโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เกิดปัญหาขณะนี้ ว่า ทางพรรคภูมิใจไทย มีแนวคิดในการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี เพื่อต่อลมหายใจให้กับประชาชนที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย การพักชำระหนี้ไม่ได้ยกหนี้ให้ เพียงแต่พักการใช้หนี้ไว้ก่อน ระหว่างนั้นค่อยมาตกลงในรูปแบบของเงื่อนไขการจ่ายหนี้ ที่สำคัญการดำเนินนโยบายดังกล่าว สามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการฟ้องร้องลูกหนี้จำนวน 2.5 ล้านราย คิดเป็นงบกว่า 20,000 ล้านบาท

"เป็นการต่อลมหายใจให้กับประชาชนคือคนมีหนี้พยายามใช้หนี้ทุกคน เพียงแต่สภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร ต้องแก้ตามระบบ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งรัฐต้องเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งทางภาครัฐจำเป็นที่จะต้องหามาตรการในการต่อยอดการศึกษาโดยที่เด็กนักศึกษาไม่ต้องเป็นหนี้ทันทีที่จบมา" นายศุภชัย กล่าว

ทั้งนี้ เห็นว่า ปัญหาของกองทุน กยศ. ไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการใช้เงิน แต่เป็นปัญหาที่รัฐไม่สนับสนุนการศึกษาไปจนสุดทาง รัฐจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดงานงบประมาณที่เหมาะสม หางบประมาณมาสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนมากขึ้น เพราะหากเราสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ก็จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพไว้พัฒนาประเทศ