หัวหน้าคสช.สั่งตั้ง"คตช."ชุดใหม่พร้อมปรับอำนาจเร่งปราบทุจริต

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 22:05 น.

หัวหน้าคสช.สั่งตั้ง"คตช."ชุดใหม่พร้อมปรับอำนาจเร่งปราบทุจริต

หัวหน้าคสช.มีคำสั่งยกเลิก คตช. ชุดเดิมพร้อมตั้งชุดใหม่และปรับอำนาจหน้าที่ เพื่อเดินหน้าขจัดทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยมีการปรับปรุงองค์ประกอบตลอดจนหน้าที่และอำนาจของคตช.ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาราชการและมอบหมายงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาดังนี้

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ