คุณหญิงหน่อยจบ"ดร.มจร."รับปริญญาบัตรประทานโดยสมเด็จพระสังฆราช12พ.ค.นี้

วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 18:14 น.
คุณหญิงหน่อยจบ"ดร.มจร."รับปริญญาบัตรประทานโดยสมเด็จพระสังฆราช12พ.ค.นี้
"คุณหญิงสุดารัตน์" สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก มจร. เข้ารับปริญญาบัตรประทานโดยสมเด็จพระสังฆราช 12 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2561 ที่ มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา โดยในจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นมี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทยรวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่สำเร็จกการศึกษาจะเข้ารับปริญญาบัตรประทานโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ จนถึงระดับปริญญาเอก ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 5,062 รูป/คน โดยแบ่งเป็น

1. ระดับปริญญาตรี บรรพชิต 1,983 คฤหัสถ์ 1,810 รวม 3,793 รูป/คน

2. ระดับปริญญาโท บรรพชิต 588 คฤหัสถ์ 243 รวม 831 รูป/คน

3. ระดับปริญญาเอก บรรพชิต 135 คฤหัสถ์ 162 รวม 297 รูป/คน

รวมทั้งหมด บรรพชิต 2,706 คฤหัสถ์ 2,215 เป็น 4,921 รูป/คน และเข็ม ป.เอก ป.โท กิตติมศักดิ์ รวม 141 คน