"พรเพชร"ยื่นตีความก.ม.เลือกตั้งส.ส.แล้ว

วันที่ 03 เม.ย. 2561 เวลา 15:18 น.
"พรเพชร"ยื่นตีความก.ม.เลือกตั้งส.ส.แล้ว
ประธาน สนช.เผย ลงนาม ส่งร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 เม.ย. ได้รับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้ว โดยวันนี้ได้ลงนามและส่งร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อมแนบคำร้องของสมาชิกสนช. 27 คน ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว

สำหรับเนื้อหาที่นายกรัฐมนตรีส่งมา ระบุว่า เห็นควรให้สมาชิก สนช.ดำเนินการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องของสมาชิกที่มีการเข้าชื่อกันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยขอความอนุเคราะห์ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา แต่ไม่อยากใช้คำว่าให้เร่งรัด

ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นั้น นายพรเพชร กล่าวว่า ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ประสานให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กับ สนช.ไปชี้แจงแล้ว

สำหรับรายชื่อของสมาชิกสนช.ที่ร่วมลงชื่อจำนวน 27 คนประกอบด้วย 1.นายปรีชา วัชราภัย 2.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 3.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ 4.นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล 5.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 6.นายสนิท อักษรแก้ว 7.นายวิทวัส บุญญสถิตย์ 8.นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ 9.นายธานี อ่อนละเอียด 10.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 11.นายนิเวศน์ นันทจิต 12.นายบุญชัย โชควัฒนา 13.นางนิพัทรา อมรรัตนเมธา 14.พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ 15.นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 16.พล.อ.สุนทร ขำคมกุล 17.นายภาณุ อุทัยรัตน์ 18.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 19.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 20.นายประมุท สูตะบุตร 21.พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ 22.พล.ร.อ.กฤษฎา เจริญพานิช 23.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 24.นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 25.นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 26.นายชาญวิทย์ วสยางกูร และ27.นายเจน นำชัยศิริ