คิวปรองดองนปช.-กปปส.สัปดาห์หน้า

วันที่ 11 มี.ค. 2560 เวลา 07:12 น.
คิวปรองดองนปช.-กปปส.สัปดาห์หน้า
คณะปรองดองวางคิวเชิญ นปช.-กปปส. แลกเปลี่ยนสร้างปรองดองสัปดาห์หน้า

พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กำหนดเชิญกลุ่มการเมืองมาเสนอความคิดเห็นเสริมสร้างแนวทางปรองดอง โดยวันที่ 15 มี.ค. จะเชิญกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ส่วนวันที่ 17 มี.ค. จะเชิญกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) สำหรับการเสนอความคิดเห็นในระดับภูมิภาคนั้น ขณะนี้ได้กำหนดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ของ กทม. ซึ่งทุกอย่างดำเนินการตามกรอบที่กำหนดทุกประการ

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ แถลงว่า จากการพูดคุยกับตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ ทุกพรรคมองปรองดองที่ผ่านมาเป็นเรื่องต้องใช้เวลา และมีความหวังว่าคนในสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ทั้งนี้ จากการเดินหน้ารับฟังความ คิดเห็นของกลุ่มพรรคการเมือง ขณะนี้มี 39 พรรคที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น หาก รวมในสัปดาห์หน้าที่จะมีพรรคการเมืองอีก 7 พรรค และ 2 กลุ่มการเมืองแล้วจะมีพรรคการเมืองที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วทั้งหมด 46 พรรค กับ 2 กลุ่มการเมือง หลังจากนั้นคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง จะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นในส่วนของภาคประชาสังคม