ซูเปอร์โพลเผยคนเห็นด้วยสว.-สส.ร่วมเสนอนายกฯคนนอก

วันที่ 02 ต.ค. 2559 เวลา 13:33 น.
ซูเปอร์โพลเผยคนเห็นด้วยสว.-สส.ร่วมเสนอนายกฯคนนอก
ซูเปอร์โพลเผยประชาชน 57.5% เห็นด้วย สส.-สว.ร่วมเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอก ใช้มาตรา44ยุบสภาหากเกิดความวุ่นวาย

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง"ประชาชนคิดอย่างไรต่อ ประเด็นสำคัญทางการเมือง" โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวมถึงเห็นด้วยให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควรทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยต่อไปคู่รัฐบาลชุดใหม่ และการใช้มาตรา 44 ยุบสภาฯ ถ้าเกิดความวุ่นวายในการจัดตั้งรัฐบาล

ทั้งนี้ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้ทำการศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ อาชีพ จำนวน 1,167 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2559

นายนพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.5 ระบุเห็นด้วยต่อการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกของส.ว. ร่วมกับส.ส. ในขณะที่ร้อยละ 42.5 ไม่เห็นด้วย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.4 เห็นด้วย กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการเอาผิดนักการเมืองในโครงการบ้านเอื้ออาทร ในขณะที่ร้อยละ 12.6 ไม่เห็นด้วย และเมื่อถามว่า หลังการเลือกตั้งแล้วคสช. ควรทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ควรปล่อยให้รัฐบาลของนักการเมืองจากการเลือกตั้งทำหน้าที่ไปเอง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.4 ระบุ คสช. ควรทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยต่อไปคู่กับรัฐบาลใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 40.6 ระบุ ควรปล่อยให้รัฐบาลของนักการเมืองจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เอง

นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.9 เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 ยุบสภาฯ ถ้าเกิดความวุ่นวายในการจัดตั้งรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 37.1 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.3 เห็นด้วยต่อ ข่าวแต่งตั้ง พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม นั่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนหน้า เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้