นายกฯชวนคนไทยใช้พร้อมเพย์ยันข้อมูลไม่รั่วไหล

วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา 20:49 น.
นายกฯชวนคนไทยใช้พร้อมเพย์ยันข้อมูลไม่รั่วไหล
นายกฯจัดระเบียบการถือครองที่ดินใหม่ ชวนคนไทยใช้ระบบ"พร้อมเพย์"ยันข้อมูลส่วนบุคคลไม่รั่วไหล ยันไม่ใช่งบประมาณเพื่อประชานิยมแบบเหวี่ยงแห

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า ปัจจุบันรัฐบาลกำลังวางรากฐานของประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต จึงขอให้ติดตามข่าวสารทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี เช่น (1) การจัดระเบียบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัด นิติกร นายช่างสำรวจ นายช่างโยธา วิศวกรสำรวจ วิศวกรโยธาเข้ามาดำเนินการร่วมกัน ก่อนที่จะจัดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ ให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร

(2) การลงทะเบียนในระบบ“พร้อมเพย์” เป็นทางเลือกให้ประชาชนใช้บริการโอนเงินให้มีความสะดวกขึ้นเสียค่าบริการถูกลง และภาครัฐก็จะใช้เป็นช่องทางที่จะหาทางคืนเงินภาษีจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆแฃะขออย่าได้เป็นห่วงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหลจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และก็จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยธนาคารแห่งประเทศไทย "อาจเป็นสิ่งใหม่สำหรับบางคนเหมือนบัตรATM ที่ช่วงแรกที่ถูกนำมาใช้ แล้วก็ยังไม่มีความไม่เข้าใจ หวาดระแวง ปัจจุบันแทบทุกคนก็มีบัตร ATM มีคนละหลายใบด้วย ก็ใช้เป็นเรื่องปกติ การเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ปัจจุบันมีผู้ที่มาลงทะเบียน ขอใช้บริการแล้ว กว่า 9ล้าน 7 แสนราย เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายDigital Economyของประเทศ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว  และ (3) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยสำหรับผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป ในช่วง 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคมที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนี้ เป็นหนึ่งในการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การออกแบบสวัสดิการ มีความเหมาะสมไม่ให้มีการใช้งบประมาณแบบ“เหวี่ยงแห”หรือประชานิยมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต