'สุเมธ' แนะใช้โอกาสดี 5 ธ.ค. เริ่มต้นชีวิตใหม่

วันที่ 03 ธ.ค. 2552 เวลา 15:01 น.
   นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธ.ค. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งในวันขึ้นปีใหม่ ในส่วนของตนเห็นว่า เราควรเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ โดยมุ่งที่จะสร้างความรักความสามัคคี เพราะนับวันสภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาก สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แนะนำให้ประชาชนอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกัน อย่าประมาท และรักษาสติ    

   เมื่อถามว่ากรณีการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ มีคำแนะนำอย่างไร นายสุเมธ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะต้องดูเหตุ ดูผล และต้องคิดอย่างมีเหตุมีผล โดยใข้หลักที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง