กกต.ถกแก้ไขพรบ.เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นวอนทุกฝ่ายร่วมคิด

วันที่ 25 ก.พ. 2559 เวลา 20:00 น.
กกต.ถกแก้ไขพรบ.เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นวอนทุกฝ่ายร่วมคิด
กกต.จัดประชุมระดมความเห็นแก้ไขพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น "สมชัย" หวังทุกฝ่ายร่วมเสนอความเห็น

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป รวม 100 คน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า หากจะออกกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น ต้องให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเสนอแนะ ไม่ใช่ให้ทีมกกต.เป็นผู้เสนอเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากกกต.อยู่กับกฎหมายและมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จึงอยู่อาจจะอยู่แต่ในกรอบเกินไป หากให้คนภายนอกเข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็จะช่วยแก้ปัญหาการเลือกตั้งท้องถิ่นได้มากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศมาก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกันระหว่างนักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองระดับประเทศทำให้เกิดเป็นนโยบายใยแมงมุมเกิดขึ้น คือ นักการเมืองระดับประเทศเข้าไปมีอำนาจต่อนักการเมืองท้องถิ่น มีการชักจูง ซื้อสิทธิขายเสียง โดยการซื้อสิทธิขายเสียงในปัจจุบันมีรูปแบบต่างๆ เข้ามามากมาย เช่น การจัดดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการให้เงินแทนค่าอาหาร เราเห็นว่าการทุจริตด้วยเงินของตัวเองไม่ดีแล้ว แต่การทุจริตโดยเงินของรัฐนั้นไม่ดียิ่งกว่า

"กกต.เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น กกต.ส่งเรื่องไปยังศาล แต่ศาลกลับไม่รับเรื่อง เราจึงต้องมาปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าว ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้ ผมยังเห็นว่าการให้ใบเหลือง-แดง นั้น มีการส่งเรื่องมายัง กกต.จำนวนมาก หากให้กกต.เป็นฝ่ายดำเนินการเพียงเองฝ่ายเดียวคงไม่ทัน กกต.เก่งแค่ไหนก็ดำเนินการช้าอยู่ดี และอาจจะทำงานออกมาไม่ดีพอ จึงเห็นว่าหากเรากระจายอำนาจไปให้ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเรื่องใบเหลือง-แดงได้หรือไม่ แต่ยังกังวลว่าจะทำอย่างไรไม่ให้นักการเมืองระดับประเทศเข้าไปเชื่อมโยง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันอยู่"นายสมชัย กล่าว