"พิชัย"หนุน"หม่อมอุ๋ย"ดันไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 14:40 น.
"พิชัย"หนุน"หม่อมอุ๋ย"ดันไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน
“พิชัย” เห็นด้วยกับ "หม่อมอุ๋ย" ที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางอาเซียน แต่เตือนไทยเริ่มสูญเสียการเป็นศูนย์กลางอาเซียน เพราะต่างชาติไม่ยอมรับ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของ ม.ร.ว ปรีดิยาธร เทวกุล ที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายของอาเซียน ซึ่งควรจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในทุกด้าน ทั้งการค้าขาย การผลิต การจำหน่าย การกระจายสินค้า  และ การให้บริการ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่อยากให้พิจารณาว่าการที่จะเป็นศูนย์กลางได้นั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยยังมีปัญหาสภาวะการเมืองทำให้หลายประเทศไม่ยอมรับเช่น ประเทศต่างๆในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะสหรัฐ ที่ปัจจุบันยังไม่ยอมส่งฑูตมาประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงการไม่ยอมรับอย่างชัดเจน ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเร่งแก้ปัญหาการไม่ยอมรับนี้โดยการเร่งเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย

นอกจากนี้ยังอยากขอเตือนไปยังรัฐบาลด้วยว่า การที่ไทยถูกตัดจีเอสพี นอกจากจะทำให้การส่งออกลดลง และการลงทุนจากต่างประเทศลดลงแล้ว การลงทุนจากต่างประเทศที่ลดลงจะทำให้การส่งออกในอนาคตของไทยลดลงด้วย และจะเป็นอุปสรรคกับการที่ไทยจะต้องพัฒนาก้าวขึ้นไปสู่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น  นอกจากนี้ การลงทุนจากต่างประเทศที่ลดลงยังหมายถึงการที่ไทยเริ่มสูญเสียการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้ว เพราะหากต่างประเทศเห็นไทยเป็นศูนย์กลางจริง การลงทุนจากต่างประเทศต้องเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตและกระจายสินค้าในภูมิภาคนี้ 

บทความแนะนำ