ปปช.ชี้คสช.ยื่นบัญชีทรัพย์สินได้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์

  • วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 13:35 น.

ปปช.ชี้คสช.ยื่นบัญชีทรัพย์สินได้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์

ปปช.ระบุ คสช.ยื่นทรัพย์สินได้หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยังไม่ชัดสมาชิกสภาปฏิรูปต้องยื่นหรือไม่

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่าคสช.พร้อมแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าคสช.จะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จึงขึ้นอยู่กับเจ้าตัว หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินฯต่อ ป.ป.ช. สามารถทำได้ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องยื่น แต่กรณีนี้เมื่อมีการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินฯ แล้วคงจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐตำแหน่งใดบ้างที่จะต้องยื่น และที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ส่วนกรณีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีหน้าที่จะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินฯต่อป.ป.ช. หรือไม่นั้น เนื่องจากเมื่อปี 49 สปช.ไม่ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน จึงต้องไปดูแนวทางการปฏิบัติเก่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกันว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับครั้งนี้ แต่ทั้งนี้ ในส่วนของ ป.ป.ช. มีมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐตำแหน่งใดบ้างจะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องนี้คงต้องรอการประสานงานจากสำนักงานเลขาธิการสปช.เพื่อขอหารือในประเด็นดังกล่าวก่อน

เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า ส่วนกรณีได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ด้านการเมือง เป็นมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับโควต้าในการเสนอชื่อได้ 2 คน โดยในส่วนของตนที่ถูกเสนอชื่อทางด้านการเมืองนั้น สาเหตุเพราะป.ป.ช.มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันบุคคลที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง เพื่อไม่ให้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่

ด้านนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป.ป.ช.กล่าวว่า คสช.จะต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินฯ หรือไม่นั้น ต้องไปพิจารณาดูก่อน เพราะถ้ายึดตามหลักกฎหมายและพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ไม่ได้กำหนดให้คสช.จะต้องยื่น ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาในส่วนที่มีเหตุผลรองรับ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้ แต่ถ้าคสช.คนไหนได้รับการแต่งตั้งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะต้องมีหน้าที่ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินฯ และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามปกติ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ