ไทยแจงยูเอ็นเอชซีอาร์ยันทหารรัฐประหารเพื่อคุมความสงบชาติ

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 19:54 น.
ไทยแจง ที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ยันทหารรัฐประหารเพื่อคุมความสงบชาติ

ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้มีการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชอาร์ซี) สมัยที่ 26 โดยนางนาวี พิเลย์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งแสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับการรัฐประหารในประเทศไทย รวมถึงการระงับใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน และเรียกร้องให้ฝ่ายทหารเคารพหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

ขณะที่ คณะผู้แทนไทย นำโดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ลุกขึ้นชี้แจงโดยเท้าความถึงการชุมนุมทางการเมืองของฝ่ายต่างๆ และสุญญากาศทางการเมืองตลอดกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ฝ่ายทหารต้องก้าวเข้ามาควบคุมสถานการณ์และบริหารประเทศพร้อมระบุถึงโรดแมพอันจะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปหลังการปฏิรูปประเทศ

"แม้ขณะนี้สังคมโลกอาจมีความไม่สบายใจ แต่ขอย้ำว่าไทยไม่ได้ก้าวถอยจากประชาธิปไตย เพียงแต่ต้องใช้เวลาตั้งหลัก และสร้างความปรองดอง เพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าและรังสรรค์ประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป สิ่งที่ไทยขอคือเวลาและขอให้ประเทศต่างๆ ให้การสนับสนุนไทยในช่วงเวลานี้"นายธานีกล่าว

ทั้งนี้ ยูเอ็นเอชอาร์ซีเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติที่รณรงค์เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง ในช่วงเดือนมี.ค. มิ.ย. และก.ย. ของทุกปี ขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานยูเอ็นเอชอาร์ซี ในปี 2553-2554 จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 12-13 มิ.ย.นี้