วุฒิสภามีมติ122เสียงตั้ง"สุภา"นั่งปปช.

วันที่ 09 พ.ค. 2557 เวลา 16:42 น.
วุฒิสภามีมติ122เสียงตั้ง"สุภา"นั่งปปช.
วุฒิสภามีมติเห็นชอบ "สุภา ปิยะจิตติ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยเสียงท่วมท้น 122 เสียง "สุรชัย"แจกหนังสือกปปส.ให้ที่ประชุม

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.เวลา 16.20น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ได้สั่งเปิดประชุมวุฒิสภาอีกครั้งหลังจากพักการประชุมไปนานกว่า 30 นาที

ทั้งนี้ นายสุรชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส.มายื่นหนังสือเพื่อขอให้วุฒิสภาใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาทางออกให้กับประเทศ พร้อมกับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสารหนังสือของกปปส.แจกจ่ายให้กับสว.ในห้องประชุม

ต่อมา นายสุรชัย แจ้งผลการลงมติเลือกกรรมการป.ป.ช.คนใหม่ว่า ที่ประชุมวุฒิมีมติเสียงข้างมาก 122 เสียง ไม่เห็นชอบ 19 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง บัตรเสีย 2 เสียง รวม 147 เสียง คะแนนเห็นชอบให้น.ส.สุภา ปิยะจิตติ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช.คนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนี้ประธานวุฒิสภาจะทำหน้าที่นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไปตามรัฐธรรมนูญ