เรืองไกรยื่นสอบภักดีส่อพ้นป.ป.ช.

วันที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา 17:51 น.
เรืองไกรยื่นสอบภักดีส่อพ้นป.ป.ช.
เรืองไกร ยื่นกมธ.วุฒิสภา สอบ ‘ภักดี’ อาจพ้นป.ป.ช. เหตุลาออกจากบริษัทเอกชนล่าช้านายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสว.สรรหา ได้ยื่นหนังสือต่อนายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ สว.ศรีสะเกษประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ให้ตรวจสอบสถานะการดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ของนายภักดี โพธิศิริ ที่ไม่ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป.ป.ช.เมื่อปี 2549นายเรืองไกร กล่าวว่า การที่นายภักดีไม่ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทภายใน 15 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป.ป.ช. เมื่อวันที่ 22 ก.ย.49 ทำให้มีเหตุสงสัยว่านายภักดีไม่ได้เป็นกรรมการป.ป.ช.มาตั้งแต่ต้นหรือไม่เพราะข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ได้แจ้งการลาออกจากกรรมการบริษัทของนายภักดี เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.49 ซึ่งเกิน 15วัน ตามกฎหมายที่ต้องลาออกภายในวันที่ 6 ต.ค.49 “แม้ที่ผ่านมานายภักดีเคยชี้แจงว่า ได้แจ้งลาออกต่อที่ประชุมองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ตามกฎหมายแพ่งมาตรา 1153 ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะต้องยื่นเรื่องต่อบริษัทที่เป็นกรรมการโดยตรง ซึ่งจากการตรวจสอบไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ไม่พบหนังสือลาออกที่ทำถึงบริษัทโดยตรง จึงขอให้กรรมาธิการได้สอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา และอัยการสูงสุดถึงสถานการณ์ดำรงตำแหน่งของนายภักดีด้วย” นายเรืองไกร กล่าว