ครม.เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เออีซี

วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 20:00 น.
ครม.เตรียมจัดประชุมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้น 3 เส้าหลักศก.-วธ.-มั่นคงทางการเมือง โยนทุกกระทรวงคิดงานเพื่อตอบโจทย์

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 26 ก.ค. เวลา 09.00 – 16.00 น. จะมีการประชุมความเพื่อพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะเน้นการประชุม 3 เส้าหลัก ในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมั่นคงทางการเมือง

นอกจากนี้ ได้ให้คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม จัดกำหนดการให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสภาพัฒนาเศรษฐกิจ ชิ้แจงกรอบในการดำเนินการ เพื่อให้ไทยได้เป็นประชาคมอาเซียน และการเตรียมพร้อมนำเรื่องเข้าสู้การพิจารณา เช่น ปัญหาจากกฎระเบียบ

ดังนั้น แต่ละกระทรวงรวมถึงปลัดจะต้องนำเสนอรายละเอียดของแต่ละกระทรวง เพื่อเป็นการตอบโจทย์ และไทยจะได้มีความพร้อมอย่างไร รวมทั้งจะมีการประเมินและวิเคราะห์เป็นรายกระทรวง ทั้งนี้ จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อหารายละเอียดมากขึ้นต่อไป