เพื่อไทยอัดบวรศักดิ์ขู่ถอนผลวิจัย

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 18:32 น.
เพื่อไทยอัดบวรศักดิ์ขู่ถอนผลวิจัย
"เพื่อไทย"ออกแถลงการณ์อัด "บวรศักดิ์" ขู่ถอนวิจัยปรองดอง เข้าข่ายแทรกแซงรัฐสภา

ไพจิต
ไพจิต

นายไพจิต ศรีวรขาน สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้อ่านแถลงการณ์ของสส.พรรคเพื่อไทยคัดค้านท่าทีของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเตรียมขอคืนผลงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า โดยในแถลงการณ์ระบุว่าการเตรียมขอถอนผลงานวิจัยเป็นการสร้างเงื่อนไขของสถาบันพระปกเกล้าเอง และไม่ได้มีพื้นฐานจากเหตุผลทางวิชาการ หากแต่เป็นการความวิตกต่อผลทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการแทรกแซงการทำหน้าที่ของคณะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ และสภาผู้แทนราษฎร

นายไพจิต กล่าวว่า การทำหน้าที่ของคณะผู้วิจัยสถาบันพระปกเกล้ามาพิจารณาถือว่ามีผลโดยสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่กมธ.มีมติมอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าดำเนินการ เมื่อได้จัดทำรายงานเสร็จสิ้นแล้ว กมธ.จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบล้างข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้ ดังนั้น หวังว่าสถาบันพระปกเกล้าจะเคารพผลการวิจัย ไม่ใช้เหตุผลทางการเมืองมาบดบังหรือลบล้างผลการศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันพระปกเกล้าจะรักษาความเป็นองค์กรทางวิขาการที่ต้องปราศจากการกดดันเพื่อทำหน้าที่ทรงคุณค่าแก่สังคมต่อไป

"สถาบันพระปกเกล้าควรให้ความเคารพในอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมผู้แทนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะคำแถลงที่มีลักษณะข่มขู่รัฐสภาถือเป็นการขาดบรรขาบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีความรับผิดชอบทางวิชาการไม่พึงกระทำ" นายไพจิต กล่าว