ประธานสภาฯเผยโปรดกล้าฯนายก8ส.ค.

วันที่ 06 ส.ค. 2554 เวลา 11:07 น.
ประธานสภาฯเผยโปรดกล้าฯนายก8ส.ค.
ประธานสภาฯ เผย เตรียมเข้าเฝ้ารับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรี 8 ส.ค. นี้ ในเวลา17.30 น.

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า หลังทูลเกล้า ฯ รายชื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และตนเองได้รับการประสานเป็นการภายใน ว่าให้เข้าเฝ้า เพื่อรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรี ในเวลา 17.30 น. ของวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อตนเองรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว จะให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปดำเนินการที่พรรคเพื่อไทยต่อไป

ขณะที่ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขอทำความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องในการนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ หลังเกิดความสับสน เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนำรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมติของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว ก็ได้ทำหนังสือเพื่อขอเข้าเฝ้าฯ เพื่อให้ไปรับ เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ส่วนจะโปรดเกล้าฯเข้าเฝ้าฯเมื่อใด เป็นขั้นตอนทางสำนักพระราชวังจะแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าไปรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เพื่อดำเนินการขั้นตอนที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะนำพระบรมราชโองการฯไปให้นายกรัฐมนตรีต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่ากำหนดโปรดเกล้าฯให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าเฝ้าฯ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคมเวลา17.30 น.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช

ขณะที่ทางพรรคเพื่อไทย  ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบราชพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกฯ ไว้ที่ชั้น 7 ของอาคารพรรคด้วย