โพลสถาบันพระปกเกล้า "ชัชชาติ"อันดับ1 ที่ 40.8%

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 17:22 น.
โพลสถาบันพระปกเกล้า "ชัชชาติ"อันดับ1 ที่ 40.8%
เปิดผลโพลสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า คนกรุงเลือก "ชัชชาติ" 40.8% อันดับ 2 เป็น วิโรจน์ 9.8% อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน 8.6%

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนเลือกตั้ง ท้องถิ่นกทม.วันที่ 22 พฤษภาคม โดยสำรวจความเห็น 806 ตัวอย่าง ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค.65

ในคำถามที่ว่า “ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะมาถึง จะเลือกผู้สมัครคนใด” พบว่า

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 40.8%

อันดับ 2 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศรที่ 9.8%

อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ 8.6%

อันดับ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่ 8.1%

อันดับ 5 นายสกลธี ภัททิยกุล ที่ 4.3%

ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจระหว่าง นายชัชชาติ กับ นายวิโรจน์ ที่ 7.5%

และ ยังไม่ตัดสินใจระหว่าง พล.ต.อ.อัศวิน กับ นายสกลธี ที่ 5.0%