แย้ง3นโยบาย

  • วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา 06:39 น.

นักวิเคราะห์หวั่นค่าแรง300-เงินเดือนป.ตรี1.5หมื่น-เลิกกองทุนน้ำมัน

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ค้าน 3 นโยบายหลัก ขึ้นค่าจ้างเงินเดือนปริญญาตรีเลิกกองทุนน้ำมันฯ

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้เปิดเผยผลสำรวจนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ 20 แห่ง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ปรากฏว่ามีความมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลถึง 90% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเดือน เม.ย. เนื่องจากผลการเลือกตั้งทำให้พรรคการเมืองเดียวมีคะแนนเกินครึ่งสภาผู้แทนราษฎร ทำให้จัดตั้งรัฐบาลได้ง่าย

นายสมบัติ กล่าวว่า สิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลหน้า คือ การยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและนโยบายปรับเงินเดือนขั้นต่ำผู้จบปริญญาตรีขึ้นไปอยู่ที่ 1.5 หมื่นบาท ไม่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด

สำหรับที่ไม่เห็นด้วยรองลงมา คือ นโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท การจำนำข้าว เครดิตการ์ดเกษตรกร และบ้านหลังแรกรถคันแรกทยอยคืนภาษี

นายสมบัติ กล่าวอีกว่า นักวิเคราะห์เสนอให้รัฐบาลใหม่ทยอยปรับขึ้นค่าจ้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ส่วนเงินเดือนปริญญาตรีควรอยู่ที่ความรู้ความสามารถและกลไกตลาด ขณะที่เรื่องการยกเลิกกองทุนน้ำมันฯ จะมีผลกระทบหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และรัฐบาลอาจต้องแบกภาระในส่วนนี้

ขณะที่นโยบายที่เห็นด้วยนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ระบบป้องกันน้ำท่วมภาคกลาง ตลอดจนการลดภาษีนิติบุคคล

นักวิเคราะห์ยังมองว่า เนื่องจากนโยบายส่วนใหญ่ของภาครัฐเน้นการใช้จ่าย จึงเสนอให้รัฐบาลควรหารายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีสรรพสามิต มากกว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลสำรวจยังขอให้คัดเลือกรัฐมนตรีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และมีประวัติที่เหมาะสมกับกระทรวงนั้นๆ เป็นหลัก มากกว่าพิจารณาจาก สส.ตามโควตา หรือคนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สส.ในกลุ่มเดียวกัน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ