สนช.นัดเคาะกฎหมายเลือกตั้งสส.18 ม.ค.61

วันที่ 06 ธ.ค. 2560 เวลา 10:55 น.
สนช.นัดเคาะกฎหมายเลือกตั้งสส.18 ม.ค.61
สนช.นัดเคาะกฎหมายเลือกตั้งสส. 18 ม.ค.61 ยังไม่คิดเชิญพรรคการเมืองมาให้ความเห็น แต่ยินดีรับฟัง

นายทวีศักดิ์ สูทกาวาทิน โฆษคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้มีมติเลือกพล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ สมาชิกสนช.เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมกับกำหนดกรอบเวลาการประชุมสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาในรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า เบื้องต้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ไปแล้วทั้งสิ้น 10 มาตราจากทั้งหมด 178 มาตรา โดยยังไม่มีการปรับแก้ไขเนื้อหาไปจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯมายังสนช. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญฯจะดำเนินการพิจารณาเนื้อหาให้เสร็จและจะส่งให้สนช.พิจารณาลงในวาระที่ 2 และ3 เพื่อให้ความเห็นชอบในวันที่ 18 ม.ค.2561 ต่อไป

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวอีกว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้มีการหารือกันเบื้องต้นว่าจะยังไม่มีการเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้ามาให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แต่เบื้องต้นพรรคการเมืองและประชาชนสามารถนำเสนอความมายังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้ตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย