"บิ๊กตู่"รณรงค์เยาวชนประหยัดน้ำยันน้ำประปาดื่มได้

วันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 10:12 น.
"บิ๊กตู่"รณรงค์เยาวชนประหยัดน้ำยันน้ำประปาดื่มได้
นายกฯ แนะ สร้างฝายขนาดเล็กทั่วประเทศ และร่วมปลูกป่าสร้าง กักเก็บน้ำ พร้อม รณรงค์ให้เยาวชนประหยัดน้ำ ระบุน้ำประปาได้มาตรฐานระดับโลกดื่มได้ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุมหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ 84 ฝาย ถวายราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อดูแลป่าโดยการสร้างฝายชะลอน้ำ เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมช่วยกันสร้างจิตสำนึกในการรักษาผืนป่า โดยจะดำเนินการสร้างฝายจำนวน 84 ฝาย ในพื้นที่ป่าเขาแด่น อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนวทางที่จะได้ทำฝายขนาดเล็กทั่วประเทศ รวมถึงเขาหัวโล้น เพื่อที่จะให้ฝายทำหน้าที่กักเก็บชะลอน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น ขณะที่ป่าถูกทำลายเป็นเขาหัวโล้น เราต้องร่วมกันปลูกป่า ให้เกิดความร่มเงาในผืนป่าคราวเดียวกัน

จากนั้น นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการประปานครหลวง นำตัวแทนสถาบันการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "water rager ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่ 5" ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืน พร้อมปลูกจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 15 โรงเรียน โดยการประปานครหลวงจะสนับสนุนโรงเรียนละ 10.000 บาท เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างประหยัด และหากโรงเรียนใดมีแผนการรณรงค์ที่น่าสนใจสามารถทำได้จริง จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

โดยนายกรัฐมนตรี ได้ทดสอบดื่มน้ำเพื่อยืนยันว่าน้ำประปาสามารถดื่มได้จริง เพราะที่บ้านก็ดื่มน้ำประปา อยากให้คนไทยหันมาดื่มน้ำประปาแทนน้ำบรรจุขวดที่มีราคาแพง เพราะได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากทั่วโลกแล้วว่าเป็นน้ำที่สะอาด ขณะเดียวกันกล่าวกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ต้องช่วยกันสร้างกระบวนการการเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการการปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของน้ำ ตั้งแต่ต้นเหตุยันปลายเหตุ โดยจะต้องทราบว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปจะต้องรู้จักในการรักษาและประหยัด นอกจากนี้ยังได้พูดถึงเรื่องของการศึกษา ว่าจะต้องหาตัวเองให้เจอในการเรียนรู้ ประกอบกับต้องรู้ว่าประเทศ และโลกมีความต้องการอะไร ซึ่งเราควรเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการ และขณะนี้ประเทศไทยเองกำลังเดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เราต้องเรียนรู้ และปรับตัวไปด้วยกัน ขณะเดียวกัน ขอให้นักเรียนอย่าฟังคำบิดเบือน และต้องคิดเองว่า สิ่งที่ฟังมาถูกต้องหรือไม่ เพราะเยาวชนถือเป็นอนาคตของชาติ ขออย่าทำให้เป็นเหมือนเดิมอีก