แบ่งงาน6รองนายกฯ"สมคิด"คุมศก.ควบกต.

วันที่ 25 ส.ค. 2558 เวลา 14:31 น.
แบ่งงาน6รองนายกฯ"สมคิด"คุมศก.ควบกต.
นายกฯ"แบ่งงาน 6 รองนายกฯ "ประวิตร"ยังคุมมั่นคง "สมคิด"คุมเศรษฐกิจทั้งหมดควบต่างประเทศ ด้าน "ธนะศักดิ์"เหลือแค่กระทรวงท่องเที่ยวและวธ.

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสร พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายกรัฐมนตรี ได้แบ่งงานให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลงานในแต่ละกระทรวงดังนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ - กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)  และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร - กระทรวงการท่องเที่ยวและฬา กระทรวงวัฒนธรรม

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กระทรวสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัย(สกว.)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ - กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม

นายวิษณุ เครืองาม - กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานราชบัณฑิตฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า ได้มีการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีในครม.แล้ว โดยแบ่งเป็นกระทรวง ให้ พล.อ.อ.ประจิน ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงแรงงาน ส่วนฝ่ายเศรษฐกิจของนายสมคิด จะเอากระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งหมดไปรวมจะได้บูรณาการกันทั้งหมด และจะแยกออกมาให้รองนายกรัฐมนตรีท่านอื่นดูแล พล.อ.ธนะศักดิ์ ดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ฝ่ายเศรษฐกิจดูแลเพราะจะเดินหน้าเศรษฐกิจกับการต่างประเทศไปด้วยกัน แต่พล.อ.ธนะศักดิ์สามารถให้คำปรึกษาต่างๆ ได้ คือต้องช่วยกัน

เรื่องของกระทรวงคมนาคม พล.อ.อ.ประจิน ก็สามารถให้คำปรึกษาได้ เพียงแต่ว่าที่กำหนดความรับผิดชอบคือนำไปขับเคลื่อนให้ได้ผ่านเอกสารขึ้นมา เพราะทั้งหมดตนต้องสั่งการอยู่แล้ว กำหนดนโยบายและรองนายกรัฐมนตรีก็คิดว่าจะทำอย่างไร แล้วก็แปลงนโยบายที่กำลังทำไปสู่การปฏิบัติสู่กระทรวงมหาดไทย เพราะกระทรวงนี้เป็นคนดูแลประชาชนทุกพื้นที่ ไปขับเคลื่อนสู่ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานของทุกกระทรวงในจังหวัดนั้น เป็นการบูรณาการ นี่คือหลักการในการปฏิรูปการบริหารราชการให้เกิดการประสานงานอย่างแท้จริง อาจจะออกมาเป็นกฎหมายในภายหลัง ถ้าวันหน้านักการเมืองกลับเข้ามาใหม่เขาก็ไม่ได้ทำแบบตน เพราะมันเป็นการเมืองแบบรัฐบาลผสม แบ่งกระทรวงกันไป ก็กลับไปแบบเดิม วันนี้ไม่มีแบ่งพรรค มีแต่พรรคเดียว พรรคของตน

เมื่อถามว่า การพิจารณาเปิดสัมปทานปิโตรเลียมเป็นอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังพิจารณาของเดิมอยู่ เพราะเป็นกฎหมาย และได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดูเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้ว การที่เอาทหารมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นเพราะเขาทำหน้าที่ตรงนี้มาอยู่แล้ว เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นคตร.มาก่อนด้วย ซึ่งตนไว้ใจและบอกแล้วว่า อย่าใช้ทหารมาก เป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ นั่นคือเหตุผลที่ตนเอาทหารไปอยู่ ไม่เช่นนั้นจะให้ใคร ไว้ใจให้นักการเมืองมากกว่าตนหรือ ก็รอก็แล้วกันถ้าอย่างนั้น