posttoday

Mastercard-CrescentRating เผยมุสลิมกลุ่ม Gen Z นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

19 มกราคม 2566

MasterCard และ CrescentRating เผยผลสำรวจว่าชาวมุสลิมกลุ่ม Gen Z ถึง 2 ใน 3 ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเทียบเท่าการท่องเที่ยวพักผ่อนแบบเดิม ๆ อย่างการช้อปปิ้งหรือกิจกรรมบันเทิง

จากผลสำรวจ Mastercard-CrescentRating Muslim Gen Z: The Next Generation of Travelers[1] ระบุว่า 2 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมกลุ่ม Gen Z ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมเทียบเท่าการท่องเที่ยวพักผ่อนแบบเดิม ๆ อย่างการช้อปปิ้งหรือกิจกรรมบันเทิง โดยพบว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่กว่า 32% สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ 16% ที่ยังคงพึ่งพาเงินจากผู้ปกครอง

 

Mastercard-CrescentRating เผยมุสลิมกลุ่ม Gen Z นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

 

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมกลุ่ม Gen Z ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวนั้น มีถึง 69% ที่วางแผนการท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 ครั้งในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และ 32% วางแผนใช้เวลาพักผ่อนราว 1-2 สัปดาห์ในจุดหมายปลายทั้งนั้น ๆ

 

Mastercard-CrescentRating เผยมุสลิมกลุ่ม Gen Z นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

ผลสำรวจยังเผยให้เห็นว่า 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเกือบ 1 ใน 3 ยินดีลดการโดยสารเครื่องบิน ในขณะที่ 11% ยินดีจ่ายค่าชดเชยการปล่อยคาร์บอนและ 14% เลือกไปสถานที่ใกล้บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการโดยสารเที่ยวบินระยะไกล

 

เมื่อพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เป็นที่ทราบกันดีกว่านักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเป็นผู้ที่ใช้จ่ายอย่างรอบคอบเสมอ จากข้อมูลชี้ว่า 77% ของชาวมุสลิมกลุ่ม Gen Z ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดความยั่งยืน เช่น ลดการโดยสารเครื่องบิน เข้าร่วมกิจกรรมอาสา (หรือท่องเที่ยวพร้อมทำกิจกรรมจิตอาสา) และร่วมสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น  เมื่อพิจารณาด้านวิธีการชำระเงินในต่างประเทศ พบว่า 73% ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตมากกว่า ในขณะที่ 57% ยังนิยมการใช้เงินสด

Mastercard-CrescentRating เผยมุสลิมกลุ่ม Gen Z นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

ทั้งนี้ประชากรกลุ่ม Gen Z ถือได้ว่าเป็นเด็กที่เกิดมาในยุคดิจิทัล พวกเขาจึงถูกมองว่าเป็นชาวดิจิทัลที่พร้อมเปิดรับกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งอินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยตั้งแต่อายุยังน้อย โดยคนยุคนี้กำหนดนิยามของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

 

อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก่ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาจับกลุ่มลูกค้าที่สำคัญนี้ได้ จากการบอกเล่าของ มร.ฟาซาล บาฮาร์ดีน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CrescentRating และ HalalTrip                                   

 

Mastercard-CrescentRating เผยมุสลิมกลุ่ม Gen Z นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


โดยผลสำรวจยังระบุว่าสตรีชาวมุสลิมกลุ่ม Gen Z เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญ โดย 70% เป็นผู้วางแผนท่องเที่ยวของครอบครัว และเกือบ 70% ชื่นชอบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแท้จริง เช่น การสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมและอาหารในท้องถิ่น

 

นอกจากนี้ 63% ยังแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดย 76% ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ระบุว่าปัญหาต่าง ๆ ในสังคมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนท่องเที่ยวของพวกเขา 

 

รวมถึงบริการที่สอดคล้องกับศาสนาก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วย โดยชาวมุสลิมกลุ่ม Gen Z ระบุว่า บริการอาหารฮาลาล ห้องละหมาด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห้องอาบน้ำละหมาด ต่างเป็น “สิ่งจำเป็น” ที่พวกเขาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว

 

ด้านมร.ซาฟดาร์ คาน ประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาสเตอร์การ์ดให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า เล็งเห็นว่าผู้บริโภคทั่วโลกมีความต้องการ การเดินทางเพื่อชดเชยโอกาสการท่องเที่ยวที่หายไปในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปในสถานที่ใหม่ ๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ

 

โดยยังให้ความสำคัญกับการเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นอันดับแรก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกและการใช้จ่ายของพวกเขาเป็นอย่างมากในปี 2566 ทาง Mastercard มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ CrescentRating อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาข้อมูลรายงานการวิจัยที่จะช่วยสร้างความเข้าใจต่อวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

 

สำหรับรายงานฉบับที่ 24 นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารรายงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Mastercard และ CrescentRating มาตลอดระยะเวลา 9 ปี ในการพัฒนาข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยววิถีมุสลิมที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ยังได้จัดทำข้อมูล Global Muslim Travel Index ซึ่งเป็นรายงานประจำปีเกี่ยวกับความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เทศกาลรอมฎอน รวมถึงวิถีชีวิตแบบอิดในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย