10 ทักษะสำคัญที่คนทำงานจำเป็นจะต้องมี รับปี 2020 !!

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:13 น.
10 ทักษะสำคัญที่คนทำงานจำเป็นจะต้องมี รับปี 2020 !!
อะไรคือทักษะที่คนทำงานยุคใหม่จำเป็นจะต้องมี? เมื่อวิวัฒนาการไม่หยุดนิ่ง แล้วมนุษย์จะหยุดพัฒนาตัวเองได้อย่างไร และนี่คือ 10 ทักษะสำคัญที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีในปี 2020 เตรียมตัวฝึกทักษะไว้ตั้งแต่วันนี้...ยังทัน!!!

1.ทักษะในการแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex Problem Solving)

เมื่อปัญหาเกิดขึ้นและกระทบยังหลายๆ ส่วนงาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คนทำงานยุคใหม่จะต้องผสมผสานการใช้ความคิดเชื่อมโยง และการคิดเชิงระบบควบคู่กัน ซึ่ง AI ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ มนุษย์ต้องเข้ามาแก้ปัญหาโดยย้อนไปดูถึงต้นทาง ด้วยการใช้ความสร้างสรรค์และความละเอียดอ่อน เพื่อไม่เกิดการวนซ้ำของปัญหากลับมาอีก2.คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

เป็นความสามารถในการใช้ตรรกะและเหตุผลในการประเมิณจุดแข็งและจุดอ่อนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยุคนี้ผู้ที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบๆ และตีความออกมาใหม่ให้น่าสนใจ จะเป็นที่ต้องการในตลาดที่ซับซ้อนและทำงานแบบ co-working

3.มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และการคิดสิ่งใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิมจะเป็นที่ต้องการ โดยความคิดสร้างสรรค์จะเรียกร้องสัญชาตญาณในการคิดนอกกรอบและการสุ่มเลือก ‘สูง’ ในระดับที่ AI ทำไม่ได้ นี่คืออีกสิ่งที่มนุษย์จะได้เปรียบ AI เสมอ

4.บริหารจัดการบุคคล (People Management)

หุ่นยนต์อาจวิเคราะห์และคำนวณได้อย่างยอดเยี่ยม แต่มันก็ไม่สามารถมาแทนสิ่งที่เรียกว่า ‘ภาวะการเป็นผู้นำ’ และความสามารถในการจัดการอย่างมนุษย์ อาทิ การโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ พัฒนา ชี้นำผู้คน และสามารถเข้าใจจุดแข็งของคนอื่น

5.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (Coordinating with others)

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม เป็นคุณสมบัติแรกๆ ที่ผู้ประกอบการและนายจ้างต้องการ ตามมาด้วยความสามารถในการประสานงาน ปรับตัว ทำความเข้าใจ และรับฟังผู้อื่น

6.มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ความฉลาดทางการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจ ความอยากรู้อยากเห็น จะกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าจ้างบุคลากรระดับผู้บริหารขึ้นไปในอนาคต

7.ตัดสินใจและประเมินได้ดี (Judgment and Decision Making)

ความสามารถในการย่อยข้อมูลมหาศาล แล้วแปลงให้เป็นรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการทำความเข้าใจปัจจัยและผลกระทบต่างๆ และสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด คือทักษะที่เป็นประโยชน์ในสังคมอุดมข้อมูลในอนาคต

8.มีการบริการที่ดี (Service Orientation)

คนที่รู้ถึงความสำคัญของการนำเสนอ ‘คุณค่า’ หรือตัวช่วยในการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า ผ่านรูปแบบการบริการและความช่วยเหลือต่างๆ จะเป็นที่ต้องการ

9.ทักษะในการต่อรอง (Negotiation)

การต่อรองในที่นี้คือ ความสามารถในการประเมินและค้นหาจุดร่วมของความต้องการทั้งสองฝ่าย และสร้างข้อเสนอที่ยอมรับได้จากทุกคนจะทำให้การแก้ปัญหาลงท้ายแบบวินวิน เป็นทักษะที่จำเป็นเพื่อการอยู่รอดของอุตสาหกรรมที่ต้องตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ

10.ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility)

คือความสามารถในการเปิดรับความคิดใหม่ๆ และแก้ปัญหาโดยการผสมผสานทักษะที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว เช่น ความสามารถในการสลับ เปลี่ยน โยกย้าย บุคลากรที่แตกต่างกันให้ถูกหรือตรงกับความสามารถจะเป็นสิ่งสำคัญในการควบรวมหลายธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

และนี่คือ 10 ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมีในปี 2020 เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความสามารถอันหลากหลายมากขึ้นของเทคโนโลยี ทำให้คนจ้างงานเองก็คาดหวังความสามารถอันหลากหลายขึ้นจากคนทำงานเช่นกัน โดยทักษะส่วนใหญ่ที่ว่ามานี้ก็ยังเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ยังเลียนแบบได้ยาก และยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้อยู่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต