เชาวลิต ลาดสมัย คุณครูผู้มีพลังในดวงใจ

  • วันที่ 01 ธ.ค. 2561 เวลา 10:02 น.

เชาวลิต ลาดสมัย คุณครูผู้มีพลังในดวงใจ

โดย วันพรรษา อภิรัฐนานนท์ ภาพ : วิศิษฐ์ แถมเงิน 

คุณครูผู้ให้ เชาวลิต ลาดสมัย1 ใน 5 ตัวแทนผู้ให้จากเครือข่ายผู้มีจิตใจแห่งการให้ เวทีประชุมนานาชาติ The Givers Network 2018, Bangkok จัดโดย Asia Philanthropy Circle - APC, Thai Young Philanthropist Network - TYPN มูลนิธิเพื่อคนไทยและมูลนิธิดีที แฟมิลี่ส์

ได้รับรู้เรื่องราวของคุณครู หรือที่ทุกคนในชุมชนแออัดใต้สะพานพระราม 8 เรียกว่า “ครูเชาว์” ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา ครูเชาว์เป็นออทิสติกและพิการซ้ำซ้อนแต่กำเนิด หากมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถเรียนจบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักพัฒนาสังคมอัตราจ้าง กรุงเทพมหานคร

ต้นทุนชีวิตติดลบ เกิดมาพร้อมความพิการออทิสติกยังไม่พอ ครูเชาว์ใช้ชีวิตวัยเด็กในสถานสงเคราะห์ เป็นเด็กกำพร้า ไม่มีพ่อแม่ ไม่มีญาติมิตร เกิดมาท่ามกลางความไม่พร้อม สายตาเอียง แขนลีบกล้ามเนื้อลีบ เรียนก็ช้ากว่าเด็กปกติ มองไปไม่เห็นอะไรที่เป็นปัจจัยบวก

ครูเชาว์ไม่ยอมแพ้ แต่แปรความพิการเป็นพลัง มุ่งมั่นกับการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้นคือการขอโอกาสที่จะออกไปเรียนในห้องเรียนปกติ เพราะนั่นคือทางเดียวที่จะฝึกทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมของคนปกติ ได้พัฒนาศักยภาพที่ควรจะเป็น

“อยากให้สังคมไทยได้เห็นว่า แม้จะเลือกเกิดไม่ได้ แต่ก็เลือกที่จะเป็นไปได้ ผมไม่หมกมุ่นกับอุปสรรค ไม่ยอมแม้แต่จะสงสารตัวเอง คิดแต่ว่าต้องเรียนให้จบ เพื่อทำงานช่วยเหลือสังคม ช่วยเด็กพิการหรือเด็กที่เป็นออทิสติกเหมือนกับเรา”

ก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยการลงมือทำเพื่อสังคมอย่างจริงจัง หน้าที่หลักคือการดูแลเด็กในศูนย์ดูแลเด็ก กทม. อีกยังดูแลผู้ป่วย-คนชราด้อยโอกาสใน 6 ชุมชน 1.ชุมชนสะพานไม้ สะพานพระราม 8 2.ชุมชนวัดคฤหบดี 3.ชุมชนบ้านปูน 4.ชุมชนวัดดาวฯ 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดดาวฯ และ 6.ชุมชนสิงห์อุไร ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตบางพลัด

ก่อนหน้านี้ ครูเชาว์ทำงานที่ชุมชนบ้านปูน เขตบางพลัด เพียงแห่งเดียว ต่อมาขยายครอบคลุมเป็น 6 ชุมชน โดยประจำอยู่ที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 เป็นหลัก ตั้งแต่เช้าไปจนตลอดวัน ทำงานเชื่อมโยงในแต่ละชุมชนที่รับผิดชอบ

“ทุกวันนี้ไม่ปรารถนาความสุขอื่นใด พลังมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พลังจากพระองค์ท่านที่เติมดวงใจผมจนเต็ม”

การทำงานจิตอาสาต้องวางแผน และฝึกให้ผู้รับได้ร่วมรับผิดชอบด้วย เด็กต้องเรียนรู้ที่จะตอบแทนสังคม สอนแบบครูเชาว์ คือแฝงการฝึกจิตใจให้เด็กได้ตอบแทนผู้ให้ เช่น มีการตั้งร้านค้าศูนย์บาทขึ้น เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานเพื่อแลกกับความช่วยเหลือ ถึงจุดหนึ่งต้องช่วยเหลือตัวเองได้ หยัดยืนได้ ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้

วันนี้ในวัย 40 ปี ความฝันอันสูงสุดคือ การผลักดันให้เด็กๆ ในชุมชนได้มีโอกาสเรียนจบชั้นปริญญาตรี เป็นแรงผลักดันของชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังมีแผนระยะสั้นจัดตั้งศูนย์อนามัยดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนในชุมชน

“ผมเดินมาไกลมากแล้ว ยิ้มได้แล้ว มีความสุขที่ได้ทำเพื่อเด็กๆ ทำเพื่อชุมชน ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ทั้งที่เราเป็นแบบนี้”

สนใจสนับสนุนงานจิตอาสาคุณครูเชาว์ ดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก : เชาวลิต สาดสมัย หรือสนใจเข้าร่วม The Givers Network ที่ joinus@giversnetwork.org

ข่าวอื่นๆ