ผลสำรวจคนไทยกับการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 07:55 น.
ผลสำรวจคนไทยกับการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำรวจพฤติกรรมคนไทยกับมาตรการไวรัสโคโรนา 2019 พบคนไทยเกือบ 100% รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจาก COVID-19

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำผลสำรวจพฤติกรรมคนไทยกับมาตรการไวรัสโคโรนา 2019

ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของผลสำรวจจาก คนไทยทั่วประเทศ : การป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส

วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

 • ใส่หน้ากากอนามัยผ้าเวลาออกจากบ้าน 94.03%
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ 90.47%
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 85.33%
 • รักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 64.81%
 • หลีกเลี่ยงการจับใบหน้า ตา จมูก ปาก 57.93%
 • กินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น 53.25%
 • เช็ดโทรศัพท์มือถือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 46.23%
 • ปิดปากและจมูกเวลาจาม ไอ และล้างมือทันที 45.78
 • กินวิตามินบำรุง 39.91%
 • วัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองทุกวัน 29.05%
 • ไม่ได้ทำอะไรเลย 0.52%

ผลสำรวจจาก คนในกรุงเทพมหานคร : การป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส

วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

 • ใส่หน้ากากอนามัยผ้าเวลาออกจากบ้าน 94.97%
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ 92.29%
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 86.10%
 • รักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 64.37%
 • หลีกเลี่ยงการจับใบหน้า ตา จมูก ปาก 59.72%
 • กินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น 51.78%
 • เช็ดโทรศัพท์มือถือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 51.08%
 • ปิดปากและจมูกเวลาจาม ไอ และล้างมือทันที 46.78%
 • กินวิตามินบำรุง 46.23%
 • วัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองทุกวัน 31.09%
 • ไม่ได้ทำอะไรเลย 0.41%

ที่มา ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)