คลอดกฎหมายคุมภัยไซเบอร์

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 06:33 น.

คลอดกฎหมายคุมภัยไซเบอร์

ครม.ไฟเขียวกฎหมายดิจิทัลอีก 2 ฉบับดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วางพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายด้านดิจิทัลสำคัญ 2 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อรวมกับกฎหมายอีก 4 ฉบับที่ได้ผ่าน ครม.ไปก่อนหน้านี้บางส่วนเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และบางส่วนกำลังจะเสนอเข้า สนช.กฎหมายทั้ง 6 ฉบับ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมสูงที่จะไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในมาตรฐานที่เป็นสากล

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะสามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงทีเพราะปัจจุบันเกิดปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ในหลายประเทศ และหลายกรณีก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่น ฐานข้อมูลโรงพยาบาล ธนาคาร มีการปล่อยมัลแวร์ที่เหมือนไวรัสเข้ามาทำลายระบบการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ การก่อกวนระบบธนาคารด้วยระบบดี ดอส รวมถึงการเรียกค่าไถ่ทางไซเบอร์ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีกลไกเฝ้าระวัง ป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม

สำหรับฉบับที่ 2 ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นกฎหมายที่ ออกมาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ประชาชนทุกคนโดยกฎหมายฉบับนี้ มีสาระสำคัญกำหนดให้แยกบุคคล 3 ระดับ ได้แก่เจ้าของ ข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้นำข้อมูลไปประมวลผล โดยหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ต้องให้รายละเอียดการเก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าของข้อมูล ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และไม่เก็บข้อมูลเกินกว่าที่จำเป็น

ข่าวอื่นๆ