องค์กรเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

  • วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 10:00 น.

องค์กรเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

ทำอย่างไร “เอสซีจี” ถึงได้รับรางวัลองค์กรเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ครองใจผู้บริหารทั่วประเทศถึง 12 ปีซ้อน กับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2018” ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลการตัดสินของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากว่า 16 ปี

ยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจีเล่าถึงเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ว่าเกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคนที่ช่วยกันสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ถือเป็นดีเอ็นเอของชาวเอสซีจีที่ยึดมั่นมาโดยตลอด แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีความท้าทายเรื่องเทคโนโลยีมากระทบต่อธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคและทุกสิ่งในโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทมุ่งเน้นการทำ Open Innovation หรือการเปิดรับความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้องค์กรสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ก้าวต่อไปของเอสซีจีจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แม้อนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงและท้าทายมากเพียงใด แต่หากเอสซีจียังคงรักษา Passion for better หรือคำมั่นสัญญาที่แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับตัวและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นเพื่อลูกค้าอยู่เสมอ ก็จะสามารถทำให้องค์กรที่มีอายุยืนยาวมากว่า 105 ปี แห่งนี้ครองใจสาธารณชนได้ตลอดไป

“รางวัลนี้และความพึงพอใจของลูกค้า ถือเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจ และทำให้เรามีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง” ยุทธนา กล่าว

ไม่ว่าองค์กรใหญ่หรือเล็กก็สามารถประสบความสำเร็จได้ หากไม่หยุดที่จะพัฒนาให้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดและเอสซีจีก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง

ข่าวอื่นๆ