ไม้บรรทัดงาน AWARD

  • วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 11:00 น.

ไม้บรรทัดงาน AWARD

โดย...CJ WORX

“รางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนทำงาน แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น ชิ้นงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ยังกลายเป็นบทเรียนให้กับสังคมได้เรียนรู้ถึงตัวแบบที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานอีกด้วย”...

รางวัลดีมีมาตรฐานและคุณภาพมาจากไม้บรรทัดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแม่นยำ...

มาตรฐานของไม้บรรทัดมีหลากหลายในแต่ละวงการ แต่ในฐานะ CJ WORX เป็นดิจิทัล เอเยนซี ที่อยู่ในวงการโฆษณา จึงขอยกตัวอย่างในวงการนี้ว่า การได้มาของไม้บรรทัดที่มีปริมาณมาก มาช่วยกันวัดมาช่วยกันวิเคราะห์ตัดสินจากหลากหลายความคิด นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ คุณภาพของไม้บรรทัดเหล่านั้นเป็นอย่างไร

ถ้านำประสบการณ์ของเวทีระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างงาน Cannes Lions International Festival of Creativity กฎในการเลือกไม้บรรทัดตัดสินงาน

1.กรรมการนั้นต้องได้รับรางวัลอะไรมาแล้วบ้าง ซึ่งในเวที Cannes Lions มีช่องให้กรอกว่าได้รางวัลกี่ชิ้นงาน ปีใด งานเวทีระดับนานาชาติที่ไหน จากงานอะไร ไม่ใช่เวทีระดับประเทศ หรือท้องถิ่น ซึ่งงานเวทีระดับโลกที่ยอมรับกันทั่วโลกมีไม่เกิน 7-8 เวทีเท่านั้น

2.มีผลงานที่กำลังทำอยู่หรือเคยทำในประเภทการตัดสินที่ตัวเองตัดสิน อาทิ ถ้าตัดสินงานมีเดียก็ต้องเคยทำงานหรือกำลังทำงาน หรือมีผลงานด้านมีเดียด้วยเช่นกัน

คุณภาพของไม้บรรทัดที่ผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นตัวจริง ทำให้เกณฑ์การตัดสินชิ้นงานไอเดียที่ควรได้รับรางวัลจะอยู่บนมาตรฐานที่ว่า...

1.ไอเดียของชิ้นงาน บ่งบอกตัวมันเองว่า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ ไม่เคยมีใครทำมาก่อน

2.ขั้นตอนการดำเนินการและการกระทำของไอเดียเหล่านั้น ผลิดอกออกผลเป็นเรื่องดีมีคุณภาพมาตรฐานจริง

3.งานไอเดียเหล่านี้มีคุณงามความดี นำประโยชน์ให้กับสังคม จนสร้างอิมแพ็กกับคนไทยได้

ประเภทของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดในวงการโฆษณามี 4 ระดับ

1.งานที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานเพียงพอที่จะขายสินค้าคือ งานไม่ได้คุณภาพพอจะเข้ารอบ

2.งานที่ดีได้คุณภาพและมาตรฐานพอที่จะส่งเสริมการขายสินค้า มีงานดีๆ อีกมากมายที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสร้างการขายได้ แต่อาจไม่ได้มีคุณค่าเชิงไอเดียแปลกใหม่ หรือเกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก

3.งานที่ดีได้คุณภาพและมาตรฐานในการส่งเสริมการขายสินค้าและมีคุณค่าพอที่จะได้รางวัลคือ ชิ้นงานที่ควรต้องสนับสนุนผลักดันเพื่อให้เป็นมาตรฐานของประเทศสู่ระดับโลก

4.งานที่ไม่ส่งเสริมการขายสินค้า แต่อยากได้รางวัล งานประเภทนี้มีให้เห็นอยู่บ้าง เหมือนงานไอเดีย แต่งานโฆษณาที่ดีควรสร้างยอดขายหรือภาพลักษณ์ไปพร้อมกับสร้างคุณค่าด้านรางวัลด้วย

งานที่ดีจากไม้บรรทัดที่แม่นยำ ย่อมเป็นการชี้นำสังคมถึงแบบอย่างที่ดี ซึ่งน่าเรียนรู้และเป็นแบบอย่างต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นตัวสะท้อนถึงมาตรฐานผลงานของประเทศไทยว่าทัดเทียมกับเวทีโลกแล้ว

แต่ก็น่าเสียดายที่มีผลงานดีๆ จำนวนไม่น้อย ที่หมดโอกาสในเวทีระดับโลก เพียงเพราะไม่ผ่านไม้บรรทัดเวทีระดับประเทศนั่นเอง

ข่าวอื่นๆ