logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ฮ่องกงเตรียมออกก.ม.จำคุกคนไม่เคารพเพลงชาติจีน

23 มกราคม 2562

รบ.ฮ่องกงเสนอร่างก.ม.กำหนดโทษจำคุก 3 ปี แก่ผู้ที่ไม่ทำความเคารพเพลงชาติจีน รวมถึงนักเรียนด้วย

รบ.ฮ่องกงเสนอร่างก.ม.กำหนดโทษจำคุก 3 ปี แก่ผู้ที่ไม่ทำความเคารพเพลงชาติจีน รวมถึงนักเรียนด้วย

รอยเตอร์รายงานว่า ทางการฮ่องกงเตรียมเสนอร่างกฎหมายอาญาที่กำหนดโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี แก่พลเมืองผู้ที่จงใจไม่แสดงความเคารพเพลงชาติจีน March of the Volunteers ในที่สาธารณะ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีผลครอบคลุมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนทุกแห่งในฮ่องกงรวมถึงโรงเรียนนานาชาติด้วย

คาดว่าทางสภาท้องถิ่นฮ่องกงจะเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนนี้ ซึ่งนอกจากโทษจำคุกแล้ว อาจรวมไปถึงโทษปรับสูงสุด 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 2 แสนบาทด้วย

นาย Simon Hung คุณครูโรงเรียนดับมัธยม วัย 36 ปีกล่าวว่า บรรดาครูหลายโรงเรียนในฮ่องกงต่างกังวลเรื่องนี้ เพราะหากมีกฎหมายสั่งว่าครูจะต้องสอนอะไร ครั้งนี้เป็นเพลงชาติจีน ครั้งหน้าอาจเป็นเรื่องอื่นอีก

ทั้งนี้ หลายฝ่านเริ่มกังวลว่านโยบายหลายอย่างของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งเป็นร่างทรงของรัฐบาลปักกิ่งเริ่มรุกล้ำวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการปกครองตนเองของชาวฮ่องกงมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่คนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังจากปี 1997 ซึ่งเป็นช่วงที่ฮ่องกงผลัดเปลี่ยนการปกครองจากอังกฤษมาสู่จีน ก็ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นชาวจีนแต่อย่างใด