logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

แก้ปัญหาจิงโจ้ล้นประเทศ ออสเตรเลียหนุนประชาชนบริโภค

15 กันยายน 2560

รัฐบาลออสเตรเลียขอให้ประชาชนช่วยกินเนื้อจิงโจ้มากขึ้น หลังขณะนี้ออสเตรเลียมีประชากรจิงโจ้มากกว่ามนุษย์

รัฐบาลออสเตรเลียขอให้ประชาชนช่วยกินเนื้อจิงโจ้มากขึ้น หลังขณะนี้ออสเตรเลียมีประชากรจิงโจ้มากกว่ามนุษย์

เดอะการ์เดี้ยนรายงานว่า - ออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาจิงโจ้แพร่พันธุ์ทั่วออสเตรเลียจนไม่สามารถควบคุมได้และเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งขณะนี้ มีจำนวนจิงโจ้มากกว่าจำนวนประชากรมนุษย์ถึงกว่า 1 เท่าตัว หรือกว่า 45 ล้านตัว ซึ่งมากพอที่จะก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมหลายอย่าง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศและระบบนิเวศที่จิงโจ้จะเข้าไปแย่งอาหารของ สัตว์ท้องถิ่นชนิดอื่นๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติบนท้องถนน เนื่องจากจิงโจ้กระโดดตัดหน้ารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนน

ทางรัฐบาลออสเตรเลียจึงออกมารณรงค์ให้ประชาชนหันมารับประทานเนื้อจิงโจ้ให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดจำนวนประชากรจิงโจในทางหนึ่ง แต่นอกจากนี้ รัฐบาลก็มีโครงการลดจำนวนประชากรจิงโจ้ด้วยการการรุณยฆาตด้วยอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีการออกใบอนุญาตให้ล่าจิงโจ้อย่างถูกกฏหมายเพื่อควบคุมจำนวน

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ชาวออสเตรเลียส่วนมากยังไม่สามารถทำใจกินเนื้อจิงโจ้ได้ เพราะจิงโจ้เป็นสัตว์ประจำชาติของออสเตรเลีย ที่สำคัญ จิงโจ้เป็นสัตว์ที่น่ารักเกินกว่าจะถูกกิน นอกจากนี้ ประชาชนส่วนหนึ่งก็ออกมาต่อต้านมาตรการควบคุมประชากรจิงโจ้ของออสเตรเลีย โดยอ้างว่าไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำนวนจิงโจ้ที่มีมาก เกินไปก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม