"IOD" ผิดหวัง "ซีพีออลล์" ไร้ข้อเสนอพิจารณาโทษผู้บริหารทำผิด

  • วันที่ 21 ธ.ค. 2558 เวลา 18:35 น.

"IOD" ผิดหวัง "ซีพีออลล์" ไร้ข้อเสนอพิจารณาโทษผู้บริหารทำผิด

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผิดหวังกรรมการตรวจสอบของ CPALL ไม่เสนอตักเตือน-พิจารณาโทษผู้บริหารกระทำผิด

จากที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)(CPALL) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 มีใจความว่า หลังจากที่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมีความเห็นว่า ยังสมควรให้ผู้บริหารที่ยอมรับคำตัดสินและการลงโทษเปรียบเทียบปรับของ ก.ล.ต. สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และจะมี  การดำเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางและกระบวนการในเรื่องบรรษัทภิบาลเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานบรรษัทภิบาลตามที่สาธารณชนคาดหวังนั้น

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยว่า ผิดหวังและอยากฟังคณะกรรมการบริษัทว่าจะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร เพราะคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีความเห็นแม้แต่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลงโทษ หรือตักเตือนผู้บริหารที่ทำผิด ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำในกรณีผู้บริหารบริษัททำความความผิดโดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องลักษณะนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาจริยธรรมที่ประเทศมีอยู่ เป็นปัญหาสำคัญฉุดรั้งไม่ให้ประเทศก้าวหน้า เพราะความรับผิดรับชอบในสิ่งที่ตนเองทำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ข่าวอื่นๆ