กรุงไทยผ่อนเกณฑ์ปล่อยกู้ธงฟ้า2พันล.

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 07:37 น.

กรุงไทยผ่อนเกณฑ์ปล่อยกู้ธงฟ้า2พันล.

กรุงไทยให้ร้านค้าธงฟ้า ประชารัฐกู้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารปรับเงื่อนไขสินเชื่อ Krungthai sSME มีวงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยกรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียน ธนาคารให้เงินหมุนเวียน 3 เท่าของยอดขายต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท และใช้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินแทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

รวมทั้งมีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินหนังสือค้ำประกัน สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท วงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่เอ็มอาร์อาร์ ปัจจุบันอยู่ที่ 7.120%

นอกจากนี้ หากผ่อนชำระหนี้เดือนที่ 1-12 เป็นปกติ โดยไม่มีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ ธนาคารจะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 1% ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เพื่อสนองนโบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย.

 

ข่าวอื่นๆ