ไทยลุ้นอันดับน่าลงทุน

  • วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 09:07 น.

ไทยลุ้นอันดับน่าลงทุน

ธนาคารโลกยาหอมไทยอันดับทำธุรกิจไทยดีขึ้น ปฏิรูปปัญหาคืบหน้า 4 ด้าน ลุ้น ต.ค.นี้ ขยับอันดับ Doing Business

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการอำนวยการความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีการติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปด้านต่างๆ ตามที่ธนาคารโลกเสนอแนะให้ดำเนินการอำนวยความสะดวกธุรกิจ ทั้งนี้การดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลดีต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจขึ้นอย่างชัดเจน

ล่าสุด ธนาคารโลกได้ยืนยันผลการปฏิรูปของประเทศไทย ซึ่งสำรวจจากไทยเดือน พ.ค. 2560 ระบุว่า ประเทศไทยมีการปฏิรูปการอำนวยความสะดวกธุรกิจดีขึ้นอย่างชัดเจนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การเริ่มต้นธุรกิจ จากการยกเลิกข้อกำหนดในการให้ผู้ประกอบการจัดส่งสำเนาข้อบังคับการทำงานให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทในใบหุ้น

2.การจดทะเบียนทรัพย์สินจากการที่กรมที่ดินมีการจัดเก็บหนังสือแสดง สิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับแสดงข้อมูลรูปแปลงที่ดินในเขตกรุงเทพฯ 3.การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย จากการให้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถฟ้องร้องกรรมการบริษัทได้ง่ายขึ้นและ 4.การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย จากการปรับเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเสียงในแผนการฟื้นฟู

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ผลการจัดอันดับปีที่ผ่านมา 2560 ไทยอยู่อันดับที่ 46 แต่ในการจัดอันดับใหม่ล่าสุดปี 2561 ที่ธนาคารโลกจะประกาศผลการจัดอันดับในเดือน ต.ค.นี้ ไทยคาดหวังว่าอันดับของไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยนายสมคิดต้องการให้อยู่ใน 39 อันดับแรก

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ในเบื้องต้นจากตัววัดผลการจัดอันดับทั้งหมด 10 เรื่อง มีถึงเรื่อง 4 เรื่องที่ไทยปฏิรูปดีขึ้นมาก ส่วนเรื่องที่เหลือเราจะเร่งดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยรองนายกฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ นำแผนปฏิรูปมาดูอีกครั้งว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทำ ก็ให้รีบทำให้ลุล่วงโดยเร็ว พร้อมกับสั่งทุกหน่วยงานกำหนดแผนงานและระยะเวลาให้ชัดเจน โดยจะต้องเชื่อมโยงไปสู่การบริการอิเล็ก ทรอนิกส์และออกกฎหมาย รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอีกหลายฉบับเพื่อสร้างความคล่องตัวในการทำธุรกิจ

ข่าวอื่นๆ