AP เล็งออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ 850 ล้านบาท

  • วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา 13:14 น.

AP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่อายุ 3 ปี 6 เดือน มูลค่ารวม 850 ล้านบาท การันตีผลการดำเนินงานจากทริสเรทติ้งด้วยระดับ BBB+ โดยมอบให้ธนาคารกรุงเทพพันธมิตรทางการเงินเป็นผู้จัดจัดจำหน่าย 

นายอนุพงษ์  อัศวโภคิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (AP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทมูลค่ารวม 850 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี 6 เดือน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000บาท ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ส่วนเงินต้นจะชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment) โดยจะเสนอขายในช่วงวันที่ 24-26 มกราคมนี้ แก่ผู้ลงทุนรายย่อย และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ ซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนา และเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวอีกด้วย  

AP เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ตลอดจนตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมในเมือง รวมถึงความยืดหยุ่นในการบริหารงานซึ่งทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการ 9 เดือนแรกเท่ากับ 9,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9 เดือนแรกของปี 2552 กว่า 22% หรือเท่ากับ 7,879 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างเสร็จและทะยอยการรับรู้ต่อเนื่องเป็นสำคัญ

ข่าวอื่นๆ